járműmérnöki - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
AIB1001 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Ionescu Klára
AMB1101 Matematika I. Matematika I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Blahota István
AMB1302 Mechanika III. Mechanika III. AMB1202 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Dezső Gergely
AMB1305 Gépelemek I. Gepelemek I. AMB1201, AMB1202, AMB1203 4 Gyakorlati jegy 3 + 2 3 Dr. Páy Gábor László
AMB1403 Gazdaságtan Gazdasagtan AMB1304 3 Vizsga 2 + 1 4 Kozmáné Petrilla Gréta
AMB1307 EU ismeretek EU ismeretek 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Rozgonyi Ibolya
AMB1507 Energiagazdálkodás Energiagazdalkodas AMB1406 2 Vizsga 1 + 1 5 Szilágyi Attila
AMB1205 Hő- és áramlástan I. Ho- es aramlastan I. AMB1107 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Páy Gábor László
AMB1504 Automatizálás I. Automatizalas I. AMB1402 2 Vizsga 1 + 1 5 Ferenczi István
AMB1404 Mérnöki etika Mernoki etika 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Trembeczki István
AMB1103 Műszaki ábrázolás I. Muszaki abrazolas I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Páy Gábor László
AMB1105 Műszaki kémia Muszaki kemia 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Vincze György
AMB1201 Matematika II. Matematika II. AMB1101 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Nagy Károly
AMB1306 Elektrotechnika és irányítástechnika I. Elektrotechnika es iranyitastechnika I. AMB1107 3 Vizsga 2 + 2 3 Ferenczi István
AMB1701 Menedzsment Menedzsment 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 7 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
AMB1109 Kommunikáció Kommunikacio 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Nagy Edit
AMB1401 Gépelemek II. Gepelemek II. AMB1302, AMB1305 3 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Páy Gábor László
AMB1304 Közgazdaságtan II. Kozgazdasagtan II. AMB1207 2 Vizsga 1 + 1 3 Dr. Filep Gyula
AMB1601 Gazdasági jog Gazdasagi jog 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Nagy Andrea
AMB1602 Automatizálás II. Automatizalas II. AMB1504 3 Vizsga 1 + 2 6 Ferenczi István
AMB1102 Mechanika I. Mechanika I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Dezső Gergely
AMB1108 Munkavédelem Munkavedelem 2 Vizsga 2 + 0 1 Ferenczi István
AMB1206 Géptan Geptan AMB1101, AMB1107 3 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Sikolya László
AMB1209 Minőségbiztosítás alapjai Minosegbiztositas alapjai 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szigeti Ferenc János
AMB1107 Fizika Fizika 3 Vizsga 1 + 2 1 Dr. Beszeda Imre
AMB1202 Mechanika II. Mechanika II. AMB1102 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Dezső Gergely
AMB1402 Elektrotechnika és irányítástechnika II. Elektrotechnika es iranyitastechnika II. AMB1306 4 Vizsga 2 + 2 4 Ferenczi István
AMB1203 Műszaki ábrázolás II. Muszaki abrazolas II. AMB1103 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Páy Gábor László
AMB1207 Közgazdaságtan I. Kozgazdasagtan I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Filep Gyula
AMB1301 Matematika III. Matematika III. AMB1201 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Szolnoki Attila János
AMB1303 Hő- és áramlástan II. Ho- es aramlastan II. AMB1205 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Páy Gábor László
JMB1101 Anyagismeret és anyagvizsgálat Anyagismeret es anyagvizsgalat 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Szigeti Ferenc János
JMB1102 Közlekedéstan és közlekedéstechnológiák Kozlekedestan es kozlekedestechnologiak 3 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Sikolya László
JMB1201 Gyártástechnológia I. Gyartastechnologia I. 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Szigeti Ferenc János
JMB1202 CAD alapjai CAD alapjai 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Dezső Gergely
JMB1203 Műszaki mérés Muszaki meres 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Páy Gábor László
JMB1301 Gyártástechnológia II. Gyartastechnologia II. 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Szigeti Ferenc János
JMB1401 Gyártástechnológia III. Gyartastechnologia III. 4 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Szigeti Ferenc János
JMB1402 Járműdinamika alapjai Jarmudinamika alapjai 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Kovács Zoltán
JMB1403 Járműtervezés és vizsgálat alapjai Jarmutervezes es vizsgalat alapjai 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 4 Dr. Kalmár Imre
JMB1404 VEM alapjai VEM alapjai 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 4 Dr. Dezső Gergely
JMB1405 Logisztika Logisztika 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Antal Tamás
JMB1406 Járműmotorok Jarmumotorok 6 Vizsga 3 + 3 4 Szegedi Attila
JMB1501 Üzemfenntartás Uzemfenntartas 2 Vizsga 1 + 1 5 Dr. Kalmár Imre
JMB1502 Hajtástechnika Hajtastechnika 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Szilágyi Attila
JMB1503 Járművillamosságtan Jarmuvillamossagtan 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Ferenczi István
JMB1504 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 1 Gyakorlati jegy 5
JMB1601 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. 2 Gyakorlati jegy 6
JMB1701 Szakdolgozat III. Szakdolgozat III. 12 Gyakorlati jegy 7

járműmérnöki - Járműgyártás specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
JMB2501 Járműszerkezettan I. Jarmuszerkezettan I. AMB1401 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Kovács Zoltán
JMB2502 Szereléstechnológia Szerelestechnologia AMB1401 2 Vizsga 1 + 2 5 Dr. Ravai-Nagy Sándor
JMB2503 Megmunkálási eljárások Megmunkalasi eljarasok 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Páy Gábor László
JMB2601 Szerszám és készüléktervezés Szerszam es keszulektervezes 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Ravai-Nagy Sándor
JMB2602 Gyártás minőségbiztosítása Gyartas minosegbiztositasa 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Ravai-Nagy Sándor
JMB2603 Járműszerkezettan II. Jarmuszerkezettan II. 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 6 Dr. Kovács Zoltán
JMB2604 Gépjárművizsg. és j.diagn. Gepjarmuvizsg. es j.diagn. 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 6 Dr. Kovács Zoltán
JMB2605 Szerviztechnológia Szerviztechnologia 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Kovács Zoltán
JMB2606 Számítógépes gyártástervezés Szamitogepes gyartastervezes 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Ravai-Nagy Sándor
JMB2701 Járműszerkezettan III. Jarmuszerkezettan III. 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 7 Dr. Kovács Zoltán
JMB2702 Járműjavítás Jarmujavitas 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 7 Dr. Kovács Zoltán
JMB2703 CNC gépek programozása CNC gepek programozasa 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 7 Dr. Dezső Gergely
JMB2704 Differenciált szakmai gyakorlat Differencialt szakmai gyakorlat 5 Gyakorlati jegy 0 + 70 7 Dr. Kerekes Benedek