gazdálkodási és menedzsment - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GZB1211 Statisztika I. Statisztika I. GZB1101 5 Vizsga 2 + 2 2 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
GZB1436 Pénzügyi ismeretek II. Penzugyi ismeretek II. GZB1312 4 Vizsga 2 + 2 4 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZB1691 Nemzetközi gazdaságtan Nemzetkozi gazdasagtan GZB1325 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Filep Gyula
GZB1209 Gazdasági matematika II. Gazdasagi matematika II. GZB1101 5 Vizsga 2 + 3 2 Dr. Nagy Károly
GZB1210 Közgazdaságtan (makroökonómia) Kozgazdasagtan (makrookonomia) GZB1103 5 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Filep Gyula
GZB1102 Gazdasági informatika Gazdasagi informatika 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Ionescu Klára
GZB1318 Szociológia Szociologia 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Tóthné dr. Kerülő Judit
GZB1312 Pénzügyi ismeretek I. Penzugyi ismeretek I. GZB1101 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 3 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZB1106 Gazdaságtörténet Gazdasagtortenet 3 Vizsga 2 + 0 1 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
GZB1101 Gazdasági matematika I. Gazdasagi matematika I. 5 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Blahota István
GZB1114 Jogi alapismeretek Jogi alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
GZB1104 Társadalom és gazdaságföldrajz Tarsadalom es gazdasagfoldrajz 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Riczu Zoltán
GZB1317 Statisztika II. Statisztika II. GZB1211 5 Vizsga 2 + 2 3 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
GZB1696 Településmarketing Telepulesmarketing 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
GZB1695 Választási eljárások Valasztasi eljarasok 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Nádasdi József
GZB1698 Munkaerőpiac gazdaságtana Munkaeropiac gazdasagtana 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Nagy Zsuzsanna
GZB1325 Összehasonlító gazdaságtan Osszehasonlito gazdasagtan 3 Vizsga 2 + 0 3 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
GZB1694 Szervezet és munkapszichológia Szervezet es munkapszichologia 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Nagy Edit
GZB1697 Reklám gazdaságtana Reklam gazdasagtana 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
GZB1103 Közgazdaságtan (mikroökonómia) Kozgazdasagtan (mikrookonomia) 5 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Filep Gyula
GZB1105 Filozófia Filozofia 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
GZB1213 Környezetgazdaságtan Kornyezetgazdasagtan 3 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Dr. Nagy Zsuzsanna
GZB1693 Politológia Politologia 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Nádasdi József

gazdálkodási és menedzsment - "B" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GZB2223 Gazdasági jog Gazdasagi jog GZB1114 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Nagy Andrea
GZB2666 Controlling Controlling GZB2425 4 Vizsga 0 + 2 6 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZB2488 Gazdaságpolitka akt.kérdései idegen nyelven Gazdasagpolitka akt.kerdesei idegen nyelven 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 4 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
GZB2791 Féléves szakmai gyakorlat Feleves szakmai gyakorlat 180 kredit megléte 30 Gyakorlati jegy 0 + 250 7 Nyilas József
GZB2215 Vállalkozási ismeretek Vallalkozasi ismeretek GZB1103 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2319 Számvitel I. Szamvitel I. 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 3 Dr. Kvancz József
GZB2321 Menedzsment Menedzsment 3 Vizsga 2 + 2 3 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
GZB2537 Marketingstratégia Marketingstrategia GZB2216 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 5 Dr. Magyar Zoltán
GZB2541 Pénz és tőkepiac Penz es tokepiac 3 Vizsga 2 + 0 5 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZB2490 E-business E-business 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Nyilas József
GZB2108 Proszeminárium Proszeminarium 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
GZB2224 Etika (üzleti) Etika (uzleti) GZB1105 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. habil. Kiss Lajos András
GZB2426 Államháztartás és adózás Allamhaztartas es adozas 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 4 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZB2527 Szakszeminárium Szakszeminarium 60 kredit megléte 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
GZB2566 Számviteli elemzés Szamviteli elemzes GZB2425 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Kvancz József
GZB2667 Stratégiai menedzsment Strategiai menedzsment GZB2321 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Egri Imre
GZB2540 EU intézményrendszere EU intezmenyrendszere 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 5 Dr. Rozgonyi Ibolya
GZB2489 Adatbáziskezelés és informatikai rendszerek Adatbaziskezeles es informatikai rendszerek GZB1102 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Nyilas József
GZB2462 Alkalmazott statisztika Alkalmazott statisztika GZB1317 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Nyilas József
GZB2538 Projektmenedzsment Projektmenedzsment 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Egri Imre
GZB2425 Számvitel II. Szamvitel II. GZB2319 5 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Kvancz József
GZB2539 Regionális gazdaságtan Regionalis gazdasagtan GZB1104 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Grasseli Norbert
GZB2107 Kommunikáció Kommunikacio 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 1 Dr. Nagy Zsuzsanna
GZB2216 Marketing Marketing 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2320 Vállalatgazdaságtan Vallalatgazdasagtan GZB2215 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 3 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2429 Emberi erőforrás menedzsment Emberi eroforras menedzsment GZB2321 2 Vizsga 2 + 0 4 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
GZB2430 Szervezeti magatartás Szervezeti magatartas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Barabásné dr. Kárpáti Dóra
GZB2322 Vállalati pénzügyek Vallalati penzugyek 4 Vizsga 2 + 1 3 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZB2428 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje Ertekteremto folyamatok menedzsmentje GZB2321 4 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Egri Imre
GZB2668 Minőségmenedzsment Minosegmenedzsment GZB2321 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Filep Gyula
GZB2487 Üzleti kommunikáció idegen nyelven Uzleti kommunikacio idegen nyelven 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Nagy Zsuzsanna

gazdálkodási és menedzsment - közigazgatási specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GZB2679 Költségvetési intézmények finanszírozása Koltsegvetesi intezmenyek finanszirozasa GZB2425 5 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Koncz Imre
GZB2680 Költségvetési intézmények számvitele Koltsegvetesi intezmenyek szamvitele GZB2556 4 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Kvancz József
GZB2434 Közigazgatási jog Kozigazgatasi jog GZB2223 3 Vizsga 0 + 2 4 Dr. Török József
GZB2556 Szakigazgatás Szakigazgatas 3 Vizsga 0 + 2 5 Dr. Borsodiné dr. Nagy Erika
GZB2678 Közszolgálati intézmények szervezése, vezetése Kozszolgalati intezmenyek szervezese, vezetese 4 Vizsga 0 + 2 6 Mátrai Istvánné
GZB2554 Informatika és ügyvitelszervezés Informatika es ugyvitelszervezes GZB1102 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Nyilas József
GZB2555 Költségvetési intézetek alapítása Koltsegvetesi intezetek alapitasa GZB2434 4 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Koncz Imre
GZB2557 Településtan Telepulestan 3 Vizsga 0 + 2 5 Tóthné dr. Kerülő Judit

gazdálkodási és menedzsment - logisztikai specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GZB2673 Logisztikai tevékenységek pénzügyei Logisztikai tevekenysegek penzugyei 5 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Egri Imre
GZB2432 Fuvar és szállítmányozási jog Fuvar es szallitmanyozasi jog GZB2223 3 Vizsga 0 + 2 4 Dr. Berényi László
GZB2547 Logisztikai alapismeretek Logisztikai alapismeretek 4 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Egri Imre
GZB2674 Logisztikai menedzsment Logisztikai menedzsment GZB2321 4 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Egri Imre
GZB2672 Vállalati logisztika Vallalati logisztika GZB2547 4 Vizsga 0 + 2 6 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2546 Logisztikai szolgáltatások informatikája Logisztikai szolgaltatasok informatikaja GZB1102 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Nyilas József
GZB2548 Ellátási lánc menedzsment Ellatasi lanc menedzsment 3 Vizsga 0 + 2 5 Dr. Egri Imre
GZB2549 Nemzetközi kereskedelmi és marketing ismeretek Nemzetkozi kereskedelmi es marketing ismeretek GZB2216 3 Vizsga 0 + 2 5 Dr. Magyar Zoltán

gazdálkodási és menedzsment - pénzintézeti specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GZB2553 Pénzintézetek működése Penzintezetek mukodese 3 Vizsga 0 + 2 5 Zajácz István
GZB2677 Nemzetközi pénzpiac Nemzetkozi penzpiac GZB2551 4 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
GZB2433 Pénzügyi jog Penzugyi jog GZB2223 3 Vizsga 0 + 2 4 Dr. Berényi László
GZB2550 Informatika és ügyvitelszervezés Informatika es ugyvitelszervezes GZB1102 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Nyilas József
GZB2675 Pénzintézeti számvitel Penzintezeti szamvitel GZB2425 4 Vizsga 0 + 2 6 Dr. Kvancz József
GZB2552 Ellenőrzés Ellenorzes GZB2425 3 Vizsga 0 + 2 5 Dr. Kvancz József
GZB2676 Befektetések elemzése Befektetesek elemzese GZB2553 5 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Béresné dr. Mártha Bernadett
GZB2551 Nemzetközi pénzügyek Nemzetkozi penzugyek 4 Vizsga 2 + 0 5 Béresné dr. Mártha Bernadett

gazdálkodási és menedzsment - piactervezési specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GZB2561 Piackutatás és elemzés Piackutatas es elemzes 3 Vizsga 0 + 2 5 Dr. Magyar Zoltán
GZB2558 Informatika és ügyvitelszervezés Informatika es ugyvitelszervezes GZB1102 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Nyilas József
GZB2560 Fogyasztói magatartás Fogyasztoi magatartas 3 Vizsga 0 + 2 5 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2682 Marketing és kereskedelem Marketing es kereskedelem 5 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2559 Ágazati marketing Agazati marketing GZB2216 4 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
GZB2681 Marketing kommunikáció Marketing kommunikacio 4 Vizsga 0 + 2 6 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
GZB2435 Kereskedelmi jog Kereskedelmi jog GZB2223 3 Vizsga 0 + 2 4 Dr. Berényi László
GZB2683 Nemzetközi kereskedelem és marketing Nemzetkozi kereskedelem es marketing GZB2561 4 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Magyar Zoltán

gazdálkodási és menedzsment - vállalkozásszervezési specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GZB2543 Kis és középvállalkozások alapítása és működése Kis es kozepvallalkozasok alapitasa es mukodese 4 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2669 Kis és középvállalkozások menedzsmentje és biztosítása Kis es kozepvallalkozasok menedzsmentje es biztositasa GZB2321 4 Vizsga 0 + 2 6 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2542 Informatika és ügyvitelszervezés Informatika es ugyvitelszervezes GZB1102 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Nyilas József
GZB2671 Válságmenedzsment Valsagmenedzsment 4 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Magyar Zoltán
GZB2670 Üzleti tervezés Uzleti tervezes GZB2544 5 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2431 Társasági és cégjog Tarsasagi es cegjog GZB2223 3 Vizsga 0 + 2 4 Dr. Berényi László
GZB2544 Kis és középvállalkozások erőforrásgazdálkodása Kis es kozepvallalkozasok eroforrasgazdalkodasa 3 Vizsga 0 + 2 5 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GZB2545 Kis és középvállalkozások finanszírozása és pénzügyei Kis es kozepvallalkozasok finanszirozasa es penzugyei 3 Vizsga 0 + 2 0 Béresné dr. Mártha Bernadett