csecsemő- és kisgyermeknevelő - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
CGB1003 Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Dokumentalas, iratkezeles gyakorlata CGB1002 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Szána Zsuzsanna
CGB1004 Egyéni gyakorlat I. Egyeni gyakorlat I. 4 Gyakorlati jegy 0 + 4 4 Dr. Jenei Terézia
CGB1403 Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Gyermekirodalom I. (Nepkolteszet) 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Kissné dr. Rusvai Julianna
CGB1406 Ének (szolfézs) II. Enek (szolfezs) II. CGB1405 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Ferencziné dr. Ács Ildikó
CGB1501 Táplálkozástan Taplalkozastan 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
CGB1002 Csoportos gyakorlat II. Csoportos gyakorlat II. CGB1001 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Jenei Terézia
CGB1102 A nevelés társadalmi alapjai A neveles tarsadalmi alapjai 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Márton Sára Katalin
CGB1105 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes CGB1104 3 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Margitics Ferenc
CGB1108 Egészségtan Egeszsegtan 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Csürke Ildikó
CGB1110 Társadalomismeret alapjai Tarsadalomismeret alapjai 3 Vizsga 2 + 0 1 Bodnárné dr. Kiss Katalin
CGB1201 Kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikacio elmelete es gyakorlata 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Imre Rubenné dr.
CGB1206 Társadalom- és szociálpolitika Tarsadalom- es szocialpolitika 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Torkos Katalin
CGB1300 A csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája A csecsemo- es kisgyermekkor pszichologiaja CGB1105 3 Vizsga 2 + 0 3 Almássy Zsuzsanna
CGB1104 Bevezetés a pszichológiába Bevezetes a pszichologiaba 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGB1112 Filozófia Filozofia 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Dr. Csobó Péter György
CGB1301 A játék pszichológiai alapjai A jatek pszichologiai alapjai 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGB1304 Segítő kapcsolat Segito kapcsolat 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Margitics Ferenc
CGB1308 Mentálhigiéné Mentalhigiene 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGB1312 Szabadidő- és játékpedagógia Szabadido- es jatekpedagogia 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
CGB1316 Szakmai önismeret és kompetencia fejlesztés IV. Szakmai onismeret es kompetencia fejlesztes IV. CGB1315 2 Minősített aláírás 0 + 2 4 Vassné dr. Figula Erika
CGB1402 Beszédművelés Beszedmuveles 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Imre Rubenné dr.
CGB1602 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. CGB1601 6 Gyakorlati jegy 6
CGB1006 Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Osszefuggo komplex szakmai gyakorlat CGB1005 14 Gyakorlati jegy 6 Szatmári Ágnes
CGB1503 Gondozástan Gondozastan CGB1502 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Koszta Györgyné
CGB1509 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése Sajatos nevelesi igenyu gyermekek nevelese 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGB1001 Csoportos gyakorlat I. Csoportos gyakorlat I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Jenei Terézia
CGB1101 A nevelés történeti alapjai A neveles torteneti alapjai 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Pornói Imre
CGB1103 A neveléstudomány értelmezései A nevelestudomany ertelmezesei 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
CGB1107 Anatómia Anatomia 2 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Olajos Judit
CGB1109 Jogi alapok Jogi alapok 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Nagy Andrea
CGB1113 Etika Etika 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 6 Dr. habil. Kiss Lajos András
CGB1204 Gyermekvédelmi ismeretek Gyermekvedelmi ismeretek 2 Vizsga 1 + 0 6 Dr. Pornói Imre
CGB1207 Kutatásmódszertani alapok Kutatasmodszertani alapok 2 Vizsga 1 + 0 3 Almássy Zsuzsanna
CGB1302 A család rendszerszemlélete A csalad rendszerszemlelete 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Almássy Zsuzsanna
CGB1317 A személyiség alakulása A szemelyiseg alakulasa 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGB1306 A csecsemő- és kisgyermekkor pedagógiája A csecsemo- es kisgyermekkor pedagogiaja 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Márton Sára Katalin
CGB1313 Szakmai önismeret és kompetencia fejlesztés I. Szakmai onismeret es kompetencia fejlesztes I. 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
CGB1315 Szakmai önismeret és kompetencia fejlesztés III. Szakmai onismeret es kompetencia fejlesztes III. CGB1314 2 Minősített aláírás 0 + 2 3 Vassné dr. Figula Erika
CGB1401 Anyanyelvi nevelés módszertana Anyanyelvi neveles modszertana 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 2 Imre Rubenné dr.
CGB1405 Ének (szolfézs) I. Enek (szolfezs) I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
CGB1407 A környezet- és tárgykultúra helye a vizuális nevelésben A kornyezet- es targykultura helye a vizualis nevelesben 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Dr. Orosz Csaba
CGB1502 Ápolástan Apolastan 3 Vizsga 2 + 0 1 Koszta Györgyné
CGB1507 Nemi szerep és szexualitás Nemi szerep es szexualitas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGB1508 Gyermekgyógyászati és gyógyszertani alapismeretek Gyermekgyogyaszati es gyogyszertani alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Csürke Ildikó
CGB1111 Informatika a pedagógiában Informatika a pedagogiaban 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Dr. Ionescu Klára
CGB1005 Egyéni gyakorlat II. Egyeni gyakorlat II. CGB1004 4 Gyakorlati jegy 0 + 4 5 Dr. Jenei Terézia
CGB1309 Az erőszak pszichológiai kérdései Az eroszak pszichologiai kerdesei 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Vassné dr. Figula Erika
CGB1310 Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Almássy Zsuzsanna
CGB1203 Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Csalad- es nevelesszociologiai alapismeretek 3 Vizsga 2 + 0 2 Bodnárné dr. Kiss Katalin
CGB1318 Egészségpszichológia Egeszsegpszichologia 3 Vizsga 1 + 1 4 Dr. Margitics Ferenc
CGB1314 Szakmai önismeret és kompetencia fejlesztés II. Szakmai onismeret es kompetencia fejlesztes II. CGB1313 2 Minősített aláírás 0 + 2 2 Vassné dr. Figula Erika
CGB1404 Gyermekirodalom II. (Műköltészet) Gyermekirodalom II. (Mukolteszet) CGB1403 2 Vizsga 1 + 0 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
CGB1601 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 4 Gyakorlati jegy 5

csecsemő- és kisgyermeknevelő - "B" típusú tantárgyak (26 kredit teljesítendő)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
CGB2005 Esélyegyenlőségi ismeretek Eselyegyenlosegi ismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 vagy 5 Bodnárné dr. Kiss Katalin
CGB2010 Szociálterápiás szerepjáték Szocialterapias szerepjatek 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 vagy 5 Dr. Pornói Imre
CGB2011 Alternatív programú intézmények Alternativ programu intezmenyek 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 vagy 5 Dr. Vincze Tamás
CGB2003 Inkluzív nevelés - attitűdformálás Inkluziv neveles - attitudformalas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 vagy 5 Vassné dr. Figula Erika
CGB2006 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 vagy 5 Bodnárné dr. Kiss Katalin
CGB2007 Neveléstudományi modellek és paradigmák Nevelestudomanyi modellek es paradigmak 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 vagy 5 Dr. Vincze Tamás
CGB2009 Cigány gyerekek szocializációja Cigany gyerekek szocializacioja 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 vagy 5 Dr. Jenei Terézia
CGB2001 Spontán érés támogatása, korai fejlesztés Spontan eres tamogatasa, korai fejlesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 vagy 5 Almássy Zsuzsanna
CGB2008 Esetelemzés Esetelemzes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 vagy 5 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGB2012 Kisebbségek szociálpszichológiája Kisebbsegek szocialpszichologiaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 vagy 5 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CGB2013 A mese pszichológiai kérdései A mese pszichologiai kerdesei 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 vagy 5 Dr. Margitics Ferenc
CGB2014 Stresszkezelés Stresszkezeles 2 Minősített aláírás 0 + 1 4 vagy 5 Vassné dr. Figula Erika
CGB2015 Erőszakmentes kommunikáció Eroszakmentes kommunikacio 2 Minősített aláírás 0 + 1 4 vagy 5 Vassné dr. Figula Erika
CGB2016 A szülővé válás problematikája A szulove valas problematikaja 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 vagy 5 Almássy Zsuzsanna
CGB2002 Szülőkonzultáció és tanácsadás Szulokonzultacio es tanacsadas 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 vagy 5 Almássy Zsuzsanna