tanító - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TAB1601 Technika és tantárgy-pedagógiája I. Technika es tantargy-pedagogiaja I. 2 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Mándy Tihamér
TAB1604 Technika és tantárgy-pedagógiája IV. Technika es tantargy-pedagogiaja IV. TAB1603 2 Vizsga 1 + 1 4 Dr. Mándy Tihamér
TAB1703 Testnevelés és tantárgy-pedagógiája III. Testneveles es tantargy-pedagogiaja III. TAB1702 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Pásztorné dr. Batta Klára
TAB1704 Testneveléselmélet és tantárgy-pedagógia IV. Testneveleselmelet es tantargy-pedagogia IV. TAB1703 2 Vizsga 0 + 2 4 Pásztorné dr. Batta Klára
TAB1707 Úszás Uszas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Vajda Ildikó
TAB1803 Kommunikációs és szemléltetési stúdiumok Kommunikacios es szemleltetesi studiumok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Szepessy Béla István
TAB1903 Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat III. Egyeni komplex pedagogiai gyakorlat III. TAB1201, TAB1202 1 Minősített aláírás 0 + 10 3 Dr. Dráviczki Sándor
TAB1802 Vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció Vizualis megismeres es a vizualis kommunikacio 1 Vizsga 1 + 0 2 Havasi Tamás
TAB1904 Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat IV. Egyeni komplex pedagogiai gyakorlat IV. TAB1903 1 Minősített aláírás 0 + 10 4 Dr. Dráviczki Sándor
TAB1905 Tanítási gyakorlat I. (Csoportos) Tanitasi gyakorlat I. (Csoportos) TAB1311, TAB1403 3 Minősített aláírás 0 + 3 4 Imre Rubenné dr.
TAB1106 Magyarország története II. Magyarorszag tortenete II. TAB1105 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 6 Dr. Reszler Pál Gábor
TAB1111 Informatika III. Informatika III. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
TAB1208 A nevelés történet alapjai A neveles tortenet alapjai 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Pornói Imre
TAB1210 Neveléselmélet, nevelésfilozófia Neveleselmelet, nevelesfilozofia TAB1207, TAB1209 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
TAB1217 Alkalmazott Pedagógia Alkalmazott Pedagogia TAB1209 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Dráviczki Sándor
TAB1201 Bevezetés a pszichológiába Bevezetes a pszichologiaba 2 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
TAB1202 Az emberi fejlődés Az emberi fejlodes TAB1201 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Margitics Ferenc
TAB1203 Nevelés és oktatáslélektan Neveles es oktataslelektan TAB1202 2 Vizsga 1 + 1 3 Vassné dr. Figula Erika
TAB1301 Magyar nyelv I. (Bevezetés a nyelvtudományba, hangtan) Magyar nyelv I. (Bevezetes a nyelvtudomanyba, hangtan) 3 Vizsga 1 + 2 1 Kissné dr. Rusvai Julianna
TAB1308 Korunk irodalma (20. századi világ- és magyar irodalom) Korunk irodalma (20. szazadi vilag- es magyar irodalom) 3 Vizsga 1 + 2 7 Dr. Nagy Balázs
TAB1309 Beszédművelés Beszedmuveles 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Imre Rubenné dr.
TAB1313 Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Anyanyelvi tantargy-pedagogia IV. TAB1310, TAB1311 2 Vizsga 1 + 1 5 Imre Rubenné dr.
TAB1403 Matematika tantárgy-pedagógia I. Matematika tantargy-pedagogia I. TAB1401, TAB1402 3 Vizsga 2 + 1 3 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
TAB1405 Elemi matematika I. Elemi matematika I. TAB1403, TAB1404 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 6 Dr. Vattamány Szabolcs
TAB1406 Természetismeret I. Termeszetismeret I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Mándy Tihamér
TAB1407 Természetismeret II. Termeszetismeret II. 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Mándy Tihamér
TAB1409 Egészségtan Egeszsegtan 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Mándy Tihamér
TAB1505 Szakmódszertan I. (Ének) Szakmodszertan I. (Enek) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Ferencziné dr. Ács Ildikó
TAB1507 Zenetörténet (Zeneirodalom) Zenetortenet (Zeneirodalom) 2 Vizsga 0 + 2 5 Kissné dr. Mogyorósi Pálma
TAB1602 Technika és tantárgy-pedagógiája II. Technika es tantargy-pedagogiaja II. TAB1601 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Mándy Tihamér
TAB1603 Technika és tantárgy-pedagógiája III. Technika es tantargy-pedagogiaja III. TAB1602 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Mándy Tihamér
TAB1701 Testnevelés és tantárgy-pedagógiája I. Testneveles es tantargy-pedagogiaja I. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 1 Pásztorné dr. Batta Klára
TAB1702 Testnevelés és tantárgy-pedagógiája II. Testneveles es tantargy-pedagogiaja II. TAB1701 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Pásztorné dr. Batta Klára
TAB1804 Művészeti stúdiumok Muveszeti studiumok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Szepessy Béla István
TAB1805 Esztétikai művészeti ismeretek Esztetikai muveszeti ismeretek 1 Vizsga 1 + 0 4 Dr. Csobó Péter György
TAB1806 Vizuális nevelés pedagógiája Vizualis neveles pedagogiaja 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Orosz Csaba
TAB1901 Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat I. Egyeni komplex pedagogiai gyakorlat I. 1 Minősített aláírás 0 + 10 2 Dr. Dráviczki Sándor
TAB1902 Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat II. Egyeni komplex pedagogiai gyakorlat II. 1 Minősített aláírás 0 + 10 5 Dr. Dráviczki Sándor
TAB1101 Filozófiatörténet I. Filozofiatortenet I. 2 Vizsga 1 + 1 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
TAB1104 Közgazdasági ismeretek Kozgazdasagi ismeretek TAB1103 1 Vizsga 1 + 0 7 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
TAB1109 Informatika I. Informatika I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
TAB1207 Oktatáselmélet Oktataselmelet 3 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Szabó Antal
TAB1209 A neveléstudomány értelmezései A nevelestudomany ertelmezesei TAB1207 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
TAB1211 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles TAB1207, TAB1209 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Jenei Terézia
TAB1204 Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok TAB1203 3 Vizsga 2 + 1 4 Almássy Zsuzsanna
TAB1216 Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés II. Szakmai onismeret es kompetenciafejlesztes II. TAB1215 1 Minősített aláírás 0 + 1 2 Vassné dr. Figula Erika
TAB1314 Gyermekirodalom Gyermekirodalom 3 Vizsga 1 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TAB1401 Matematika I. Matematika I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Blahota István
TAB1508 Szolfézs I. (Ének I.) Szolfezs I. (Enek I.) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
TAB1509 Szolfézs II. (Ének II.) Szolfezs II. (Enek II.) TAB1508 2 Vizsga 0 + 2 2 Ferencziné dr. Ács Ildikó
TAB1506 Szakmódszertan II. (Ének) Szakmodszertan II. (Enek) TAB1505 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Pintér-Keresztes Ildikó
TAB1110 Informatika II. Informatika II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 4 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
TAB1302 Magyar nyelv II. (Szótan) Magyar nyelv II. (Szotan) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Kissné dr. Rusvai Julianna
TAB1310 Anyanyelvi tantárgy-pedagógia I. Anyanyelvi tantargy-pedagogia I. 3 Vizsga 1 + 2 2 Imre Rubenné dr.
TAB1312 Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. Anyanyelvi tantargy-pedagogia III. TAB1310, TAB1311 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Imre Rubenné dr.
TAB1801 Alapozó vizuális studium Alapozo vizualis studium 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Szepessy Béla István
TAB1215 Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. Szakmai onismeret es kompetenciafejlesztes I. 2 Minősített aláírás 0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
TAB1303 Magyar nyelv III. (Mondattan) Magyar nyelv III. (Mondattan) TAB1302 2 Vizsga 1 + 1 3 Kissné dr. Rusvai Julianna
TAB1304 Magyar nyelv IV. (Jelentéstan, szövegtan) Magyar nyelv IV. (Jelentestan, szovegtan) TAB1302, TAB1303 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kissné dr. Rusvai Julianna
TAB1311 Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II. Anyanyelvi tantargy-pedagogia II. TAB1310 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Imre Rubenné dr.
TAB1402 Matematika II. Matematika II. TAB1401 3 Vizsga 1 + 2 2 Dr. Nagy Károly
TAB1404 Matematika tantárgy-pedagógia II. Matematika tantargy-pedagogia II. TAB1403 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
TAB1408 Természetismeret tantárgy-pedagógia Termeszetismeret tantargy-pedagogia TAB1406, TAb1407 3 Vizsga 1 + 2 3 Dr. Mándy Tihamér
TAB1705 Testnevelés és tantárgy-pedagógia V. Testneveles es tantargy-pedagogia V. TAB1704 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Pásztorné dr. Batta Klára
TAB1103 Politikai és állampolgári ismeretek Politikai es allampolgari ismeretek 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Rozgonyi Ibolya
TAB1214 Differenciáló Pedagógia Differencialo Pedagogia TAB1209 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Dráviczki Sándor
TAB1102 Filozófiatörténet II. Filozofiatortenet II. TAB1101 2 Vizsga 0 + 2 2 Dr. habil. Kiss Lajos András
TAB1105 Magyarország története I. Magyarorszag tortenete I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Dr. Reszler Pál Gábor
TAB1107 Romológiai ismeretek Romologiai ismeretek 2 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Jenei Terézia
TAB1909 Tanítási gyakorlat IV. (Csoportos és egyéni gyakorlat) Tanitasi gyakorlat IV. (Csoportos es egyeni gyakorlat) TAB1907 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 7 Imre Rubenné dr.
TAB1906 Tanítási gyakorlat II. (Csoportos) Tanitasi gyakorlat II. (Csoportos) TAB1905 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 5 Imre Rubenné dr.
TAB1908 Műveltségi területi csoportos tanítási gyakorlat I. Muveltsegi teruleti csoportos tanitasi gyakorlat I. TAB1906 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 6 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
TAB1911 Összefüggő komplex tanítási gyakorlat Osszefuggo komplex tanitasi gyakorlat TAB1909, TAB1910 13 Minősített aláírás 8 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
TAB1907 Tanítási gyakorlat III. (Csoportos és egyéni gyakorlat) Tanitasi gyakorlat III. (Csoportos es egyeni gyakorlat) TAB1906 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 6 Imre Rubenné dr.
TAB1910 Műveltségi területi csoportos tanítási gyakorlat II. Muveltsegi teruleti csoportos tanitasi gyakorlat II. TAB1908 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 7 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
TAB0001 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozati konzultacio 5 Gyakorlati jegy 6
TAB0002 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozati konzultacio TAB0001 5 Gyakorlati jegy 7
TAB0003 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozati konzultacio TAB0002 5 Gyakorlati jegy 8

tanító - Ember és társadalom műveltségi terület

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TAB2102 Etika Etika TAB2101 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. habil. Kiss Lajos András
TAB2101 Logikatörténet Logikatortenet 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. habil. Kiss Lajos András
TAB2103 Vallástörténet, vallás-filozófia Vallastortenet, vallas-filozofia TAB2102 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Trembeczki István
TAB2104 Korszakok és korszakhatárok az egyetemes történelemben Korszakok es korszakhatarok az egyetemes tortenelemben 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Buhály Attila
TAB2105 Gyermekfilozófia Gyermekfilozofia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. habil. Kiss Lajos András
TAB2106 Néprajz Neprajz 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Trembeczki István
TAB2107 Helytörténet Helytortenet 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Reszler Pál Gábor
TAB2108 Szociológia Szociologia TAB1105, TAB1106 2 Vizsga 0 + 2 7 Tóthné dr. Kerülő Judit
TAB2109 Oktatásgazdaságtan Oktatasgazdasagtan TAB2107 2 Vizsga 0 + 2 8 Dr. Egri Imre
TAB2110 Tantárgypedagógia Tantargypedagogia 2 Vizsga 0 + 2 5 Dr. Buhály Attila
TAB2112 Magyarország történelem- és társadalomismerete a XX. Században Magyarorszag tortenelem- es tarsadalomismerete a XX. Szazadban TAB2104, TAB2106 2 Vizsga 0 + 2 6 Dr. Reszler Pál Gábor

tanító - Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TAB2301 Magyar nyelv V. (Leíró nyelvtani gyakorlatok) Magyar nyelv V. (Leiro nyelvtani gyakorlatok) TAB1304 3 Vizsga 1 + 2 5 Kissné dr. Rusvai Julianna
TAB2310 Irodalomtörténet I. Irodalomtortenet I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Kissné dr. Rusvai Julianna
TAB2307 Retorika Retorika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Jenei Terézia
TAB2308 Szociolingvisztika Szociolingvisztika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Imre Rubenné dr.
TAB2309 Bevezetés az irodalomtudományba Bevezetes az irodalomtudomanyba 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Nagy Balázs
TAB2311 Irodalomtörténet II. Irodalomtortenet II. TAB2310 2 Vizsga 1 + 1 6 Kissné dr. Rusvai Julianna
TAB2312 Korunk irodalma II. Korunk irodalma II. TAB1308 3 Vizsga 1 + 2 8 Dr. Nagy Balázs
TAB2302 Alkalmazott nyelvészet Alkalmazott nyelveszet 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Kissné dr. Rusvai Julianna
TAB2313 A magyar nyelv és irodalom tantárgypedagógiája A magyar nyelv es irodalom tantargypedagogiaja TAB1304, TAB1312 3 Vizsga 1 + 2 5 Dr. Nagy Balázs
TAB2306 Stilisztika Stilisztika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Jenei Terézia

tanító - Matematika műveltségi terület

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TAB2403 Kombinatorika és valószínűségszámítás Kombinatorika es valoszinusegszamitas TAB1401 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Vattamány Szabolcs
TAB2404 Statisztikai mérések Statisztikai meresek TAB2403 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Szolnoki Attila János
TAB2401 A matematika alapjai A matematika alapjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Nagy Károly
TAB2402 Elemi Algebra Elemi Algebra TAB1402, TAB2401 3 Vizsga 0 + 3 2 Dr. Kurdics János
TAB2405 Geometria I. Geometria I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Kovács Zoltán
TAB2406 Geometria II. Geometria II. TAB2405 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Kovács Zoltán
TAB2407 Függvények Fuggvenyek 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Toledo Rodolfo Calixto
TAB2408 Elemi matematika II. Elemi matematika II. TAB2402 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Vattamány Szabolcs
TAB2409 Elemi matematika III. Elemi matematika III. TAB2408 1 Gyakorlati jegy 0 + 1 7 Dr. Vattamány Szabolcs
TAB2410 Matematikai módszerek a természettudományokban Matematikai modszerek a termeszettudomanyokban 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 8 Dr. Nagy Károly
TAB2411 Matematika tantárgy-pedagógia I. Matematika tantargy-pedagogia I. TAB1403, TAB1404 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Sitkuné dr. Görömbei Cecília
TAB2412 Matematika tantárgy-pedagógia II. Matematika tantargy-pedagogia II. TAB2411 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Sitkuné dr. Görömbei Cecília

tanító - Vizuális nevelés műveltségi terület

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TAB2804 Tárgy- és környezetkultúra, kézművesség Targy- es kornyezetkultura, kezmuvesseg 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 5 Zielinski Tibor
TAB2805 Népművészet, környezetkultúra, design Nepmuveszet, kornyezetkultura, design 1 Vizsga 1 + 0 5 Lukács Gábor
TAB2810 Vizuális nevelés pedagógiája (tantárgypedagógia I.) Vizualis neveles pedagogiaja (tantargypedagogia I.) 1 Gyakorlati jegy 1 + 0 4 Dr. Orosz Csaba
TAB2811 Vizuális nevelés pedagógiája (tantárgypedagógia II.) Vizualis neveles pedagogiaja (tantargypedagogia II.) 1 Gyakorlati jegy 1 + 0 5 Dr. Orosz Csaba
TAB2812 Vizuális nevelés pedagógiája (tantárgypedagógia III.) Vizualis neveles pedagogiaja (tantargypedagogia III.) 1 Gyakorlati jegy 1 + 0 6 Dr. Orosz Csaba
TAB2813 Vizuális nevelés pedagógiája (tantárgypedagógia IV.) Vizualis neveles pedagogiaja (tantargypedagogia IV.) 1 Gyakorlati jegy 1 + 0 6 Dr. Orosz Csaba
TAB2801 Vizuális közlésformák Vizualis kozlesformak 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szepessy Béla István
TAB2802 Alkotási gyakorlatok (több műfajból választható) Alkotasi gyakorlatok (tobb mufajbol valaszthato) 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 3 Dr. Szepessy Béla István
TAB2803 Fotó (fotózás, fotóművészet, fotóesztétika) Foto (fotozas, fotomuveszet, fotoesztetika) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
TAB2806 Művészettörténet Muveszettortenet 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Jankáné Dr. Puskás Bernadett
TAB2807 Animáció, videó, kommunikációs, grafika, mozgókép esztétika Animacio, video, kommunikacios, grafika, mozgokep esztetika 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 6 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
TAB2808 Bábművészet Babmuveszet 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Ferenczy Zsolt DLA
TAB2809 Művészetszociológia, művészetpszichológia Muveszetszociologia, muveszetpszichologia 1 Vizsga 1 + 0 7 Dr. habil. Kiss Lajos András

tanító - A roma kultúra ismerete specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TAB2113 Romológia III. (A cigányság a kulturális antropológiai kutatások tükrében) Romologia III. (A ciganysag a kulturalis antropologiai kutatasok tukreben) TAB1108 1 Vizsga 1 + 0 6 Dr. Jenei Terézia
TAB2115 Bevezetés a cigányság irodalmába II. (Műköltészet) Bevezetes a ciganysag irodalmaba II. (Mukolteszet) 2 Vizsga 1 + 1 7 Dr. Nagy Balázs
TAB2116 Bevezetés a romani nyelv alapjaiba (lovari) Bevezetes a romani nyelv alapjaiba (lovari) 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Jenei Terézia
TAB2117 Cigány tárgyi kultúra, cigány képzőművészet Cigany targyi kultura, cigany kepzomuveszet 2 Vizsga 0 + 2 6 Sárréti Gergely
TAB2114 Bevezetés a cigányság irodalmába I. (Népköltészet) Bevezetes a ciganysag irodalmaba I. (Nepkolteszet) TAB2113 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 7 Dr. Jenei Terézia
TAB2119 A multikulturalitás és az interetnikus kapcsolatok etikája A multikulturalitas es az interetnikus kapcsolatok etikaja 2 Vizsga 0 + 2 7 Dr. habil. Kiss Lajos András
TAB2118 A cigányság zenéjének alapjai A ciganysag zenejenek alapjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Ratkó Lujza

tanító - Környezeti és fenntarthatósági nevelés specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TAB2427 Környezettani alapismeretek Kornyezettani alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 5 Homoki Erika
TAB2430 Fenntartható fejlődés Fenntarthato fejlodes TAB2427 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 7 Dr. Kiss Ferenc
TAB2431 Környezeti nevelés I. Kornyezeti neveles I. 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Kiss Ferenc
TAB2428 Környezettechnológia (Hulladékgazdálkodás) Kornyezettechnologia (Hulladekgazdalkodas) 2 Vizsga 2 + 0 7 Homoki Erika
TAB2429 Bevezetés a környezettudományba Bevezetes a kornyezettudomanyba TAB2427 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Kiss Ferenc
TAB2432 Környezeti nevelés II. Kornyezeti neveles II. TAB2431 3 Vizsga 1 + 2 7 Dr. Kiss Ferenc