szociálpedagógia - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
SPB1105 Személyes hatékonyság fejlesztése Szemelyes hatekonysag fejlesztese 2

Minősített aláírás

0 + 2 1 Vassné dr. Figula Erika
SPB1121 A szociális professzió alapjai A szocialis professzio alapjai 3 Vizsga 2 + 4 1 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPB1115 Jogi alapok Jogi alapok 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
SPB1108 Egészségtan Egeszsegtan 3 Vizsga 1 + 1 1 Regős József Géza
SPB1109 Társadalomtudományi kutatások Tarsadalomtudomanyi kutatasok 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Torkos Katalin
SPB1110 Pedagógia-pszichológia modulzáró vizsga Pedagogia-pszichologia modulzaro vizsga SPB1123, SPB1126, SPB1501, SPB1621, SPB1707 0 Vizsga 2 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB1111 Szociális munka modulzáró vizsga Szocialis munka modulzaro vizsga SPB1121, SPB1208, SPB1209, SPB1225, SPB1227, SPB1220, SPB1226 0 Vizsga 4 Dr. Torkos Katalin
SPB1208 Egyéni esetkezelés elmélete és gyakorlata Egyeni esetkezeles elmelete es gyakorlata SPB1121 3 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Torkos Katalin
SPB1209 Közösségi szociális munka Kozossegi szocialis munka SPB1121 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Torkos Katalin
SPB1303 Etika Etika SPB1302 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. habil. Kiss Lajos András
SPB1406 Az EU társadalompolitikai rendszere Az EU tarsadalompolitikai rendszere SPB1407 3 Vizsga 2 + 1 3 Dr. Pornói Imre
SPB1403 Politológia Politologia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Rozgonyi Ibolya
SPB1505 Segítő kapcsolat Segito kapcsolat SPB1503 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Margitics Ferenc
SPB1604 Médiapedagógia Mediapedagogia SPB1123 2 Minősített aláírás 0 + 2 4 Dr. Dráviczki Sándor
SPB1802 Magánjog II. Maganjog II. SPB1801 2 Vizsga 1 + 0 4 Dr. Nagy Andrea
SPB1407 Társadalom- és szociálpolitika Tarsadalom- es szocialpolitika 3 Vizsga 2 + 1 2 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPB1508 Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok SPB1126 4 Vizsga 1 + 1 3 Almássy Zsuzsanna
SPB1621 Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveleselmelet es nevelesfilozofia SPB1123 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB1613 A tanulás formális és nem formális színterei A tanulas formalis es nem formalis szinterei SPB1123 2 Vizsga 2 + 1 4 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB1507 Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese SPB1503 2 Minősített aláírás 0 + 2 4 Vassné dr. Figula Erika
SPB1606 Informatika a pedagógiában Informatika a pedagogiaban SPB1109 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Ionescu Klára
SPB1707 Szociálpedagógia Szocialpedagogia SPB1121 3 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Torkos Katalin
SPB1711 Kisebbségszociológia Kisebbsegszociologia SPB1407 2 Vizsga 1 + 1 3 Dr. Torkos Katalin
SPB1726 Társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok Tarsadalmi es szocialis beilleszkedesi zavarok SPB1501 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB1905 Egészségpedagógia Egeszsegpedagogia SPB1108 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Dr. Nagy Edit
SPB1611 Szabadidő- és játékpedagógia Szabadido- es jatekpedagogia SPB1123 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
SPB1003 Intenzív szociálpedagógiai gyakorlat és feldolgozás Intenziv szocialpedagogiai gyakorlat es feldolgozas SPB1110, SPB1111, SPB1112 30 Gyakorlati jegy 0 + 300 7 Dudás Marianna
SPB1901 Élettan-balesetvédelem-elsősegély Elettan-balesetvedelem-elsosegely SPB1108 2 Vizsga 1 + 1 4 Dr. Olajos Judit
SPB1112 Társadalomismereti modulzáró vizsga Tarsadalomismereti modulzaro vizsga SPB1117, SPB1308, SPB1307 0 Vizsga 3 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPB1220 Közösségi szociális munka terepgyakorlat Kozossegi szocialis munka terepgyakorlat SPB1121 2 Minősített aláírás 0 + 45 3 Dr. Takács Tamara
SPB1307 Ifjúságszociológia Ifjusagszociologia SPB1308 3 Vizsga 2 + 1 3 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPB1304 Közgazdaságtan Kozgazdasagtan 1 Vizsga 1 + 0 4 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
SPB1401 Szociális gondoskodás története Szocialis gondoskodas tortenete 3 Vizsga 1 + 2 2 Dr. Pornói Imre
SPB1226 Iskolai szociális munka gyakorlat Iskolai szocialis munka gyakorlat SPB1121 2 Gyakorlati jegy 0 + 45 4 Dr. Takács Tamara
SPB1302 Filozófia Filozofia SPB1107 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. habil. Kiss Lajos András
SPB1506 Mentálhigiéné Mentalhigiene 2 Vizsga 0 + 2 4 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
SPB1705 Tanácsadás és szociális menedzsment Tanacsadas es szocialis menedzsment SPB1109 2 Vizsga 1 + 1 4 Dr. Márton Sára Katalin
SPB1103 Életkorok pedagógiája Eletkorok pedagogiaja 2 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Dráviczki Sándor
SPB1117 Társadalomismereti alapok Tarsadalomismereti alapok 3 Vizsga 2 + 0 1 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPB1126 Általános és fejlődéslélektan Altalanos es fejlodeslelektan 5 Vizsga 2 + 1 1 Almássy Zsuzsanna
SPB1227 Egyéni esetkezelési terepgyakorlat Egyeni esetkezelesi terepgyakorlat SPB1121 2 Minősített aláírás 0 + 45 2 Dr. Takács Tamara
SPB1225 Iskolai szociális munka elmélete és gyakorlata Iskolai szocialis munka elmelete es gyakorlata SPB1121 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Torkos Katalin
SPB1308 Nevelésszociológia Nevelesszociologia SPB1117 3 Vizsga 2 + 1 2 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPB1501 Szociálpszichológia Szocialpszichologia SPB1126 3 Vizsga 1 + 1 2 Vassné dr. Figula Erika
SPB1503 Szociális hatékonyság csoportban Szocialis hatekonysag csoportban SPB1509 2 Minősített aláírás 0 + 2 3 Dr. Margitics Ferenc
SPB1612 Felnőttképzési alapismeretek Felnottkepzesi alapismeretek SPB1123 2 Vizsga 2 + 1 4 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB1801 Magánjog I. Maganjog I. SPB1115 3 Minősített aláírás 1 + 1 3 Dr. Nagy Andrea
SPB1803 Közjog I. Kozjog I. SPB1115 3 Vizsga 1 + 1 5 Dr. Nagy Andrea
SPB1804 Közjog II. Kozjog II. SPB1803 3 Vizsga 1 + 1 6 Dr. Nagy Andrea
SPB1805 Európa jog Europa jog SPB1115 3 Minősített aláírás 0 + 2 6 Dr. Nagy Andrea
SPB1728 Szociálpedagógia gyakorlat Szocialpedagogia gyakorlat SPB1121 2 Minősített aláírás 0 + 45 2 Dr. Takács Tamara
SPB1712 Kisebbségszociológia gyakorlat Kisebbsegszociologia gyakorlat SPB1407 2 Minősített aláírás 0 + 45 3 Dr. Takács Tamara
SPB1903 Kórházpedagógia Korhazpedagogia SPB1108 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB1904 Drogprevenció Drogprevencio

SPB1108

2

Gyakorlati jegy

1 + 1 5 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPB1123 A neveléstudomány értelmezései A nevelestudomany ertelmezesei 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB1116 Pedagógia alapjai Pedagogia alapjai 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPB1629 Gyógypedagógiai alapismeretek Gyogypedagogiai alapismeretek SPB1123 4 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB1509 Gyermek szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztése Gyermek szocialis es eletviteli kompetenciainak fejlesztese SPB1105 2 Minősített aláírás 0 + 2 2 Vassné dr. Figula Erika

szociálpedagógia - "B" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
SPB2102 Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles SPB1621 3 Vizsga 1 + 1 6 Bodnárné dr. Kiss Katalin
SPB2104 Szociálterápiás szerepjáték Szocialterapias szerepjatek 2 Minősített aláírás 0 + 2 6 Dr. Pornói Imre
SPB2307 Differenciáló pedagógia Differencialo pedagogia SPB1123 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Dráviczki Sándor
SPB2126 Intézeti gyakorlat Intezeti gyakorlat 2 Minősített aláírás 0 + 45 6 Dr. Takács Tamara
SPB2325 Integrált nevelés gyakorlat Integralt neveles gyakorlat SPB1123 2 Minősített aláírás 0 + 45 5 Dr. Takács Tamara
SPB2225 Gyermekvédelmi ismeretek Gyermekvedelmi ismeretek SPB1110 3 Vizsga 1 + 1 6 Dr. Pornói Imre
SPB2203 A család rendszerszemlélete A csalad rendszerszemlelete 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Almássy Zsuzsanna
SPB2308 Integrált nevelés Integralt neveles SPB1123 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 5 Dr. Pornói Imre
SPB2101 Kisebbségek szociálpszichológiája Kisebbsegek szocialpszichologiaja SPB1501 2 Vizsga 1 + 1 6 Dr. Margitics Ferenc
SPB2103 Kulturális antropológia Kulturalis antropologia 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 6 Dr. Kukla Krisztián
SPB2222 Drámapedagógia Dramapedagogia 2 Gyakorlati jegy 2 + 1 6 Dr. Vincze Tamás
SPB2306 A differenciált fejlesztés pszichológiája A differencialt fejlesztes pszichologiaja SPB1126 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Almássy Zsuzsanna
SPB2127 Intézetben nevelődő gyermekek pedagógiája Intezetben nevelodo gyermekek pedagogiaja 3 Minősített aláírás 0 + 2 6 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB2224 Gyermekvédelmi gyakorlat Gyermekvedelmi gyakorlat SPB1110 2 Minősített aláírás 0 + 45 6 Dr. Takács Tamara
SPB2302 Értékközvetítő tréning Ertekkozvetito trening 2 Minősített aláírás 0 + 2 5 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
SPB2401 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. SPB1110, SPB1111, SPB1112 5 Gyakorlati jegy 5
SPB2402 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. SPB2401 5 Gyakorlati jegy 6