sportszervező - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
AIB1002 Filozófiatörténet Filozofiatortenet 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. habil. Kiss Lajos András
AIB1005 EU alapismeretek EU alapismeretek 1 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Rozgonyi Ibolya
SMB1381 Politológia Politologia 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Dr. Nagy Levente
SMB1571 Kommunikáció elmélet (alkalmazott komm.) Kommunikacio elmelet (alkalmazott komm.) TNB1312 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 4 Dr. Mohácsi Márta
TNB1214 Szociológia Szociologia 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Tóthné dr. Kerülő Judit
SMB1211 Informatika és ügyvitelszervezés I. Informatika es ugyvitelszervezes I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Ionescu Klára
SMB1462 Marketing II. Marketing II. SMB1461 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Magyar Zoltán
SMB1472 Vállalkozások gazdaságtana II. Vallalkozasok gazdasagtana II. SMB1471 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Hegedűs László Zsigmond
TNB1511 Testkultúra és sporttörténet I. Testkultura es sporttortenet I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 1 Dr. Szatmári Zoltán
TKB1103 Bevezetés a pszichológiába Bevezetes a pszichologiaba 2 Vizsga 1 + 1 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
SMB1321 Retorika Retorika 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Antal Balázs
SMB1371 EU és sport EU es sport 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Rozgonyi Ibolya
SMB1432 Pénzügyi ismeretek II. Penzugyi ismeretek II. SMB1431 3 Vizsga 2 + 0 3 Béresné dr. Mártha Bernadett
SMB1451 Statisztika Statisztika AIB1006 5 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Duleba Szabolcs
SMB1471 Vállalkozások gazdaságtana I. Vallalkozasok gazdasagtana I. 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 3 Dr. Hegedűs László Zsigmond
SMB1721 Atlétika Atletika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Kósa László
SMB1712 Labdajátékok II. (röpl+labdarg.) Labdajatekok II. (ropl+labdarg.) 2 Gyakorlati jegy 0 + 4 2 Dr. Kiss Kálmán
TNB1111 Anatómia Anatomia 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Olajos Judit
AIB1006 Közgazdaságtan (közgazdasági alapismeretek) Kozgazdasagtan (kozgazdasagi alapismeretek) 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
SMB1311 Vezetéslélektan Vezeteslelektan 2 Vizsga 2 + 0 3 Vassné dr. Figula Erika
SMB1331 Protokoll és etikett Protokoll es etikett 1 Gyakorlati jegy 1 + 0 6 Dr. Mohácsi Márta
TNB1818 Sportszociológia Sportszociologia 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szatmári Zoltán
SMB1351 Szociológia II. Szociologia II. TNB1214 3 Vizsga 2 + 0 4 Tóthné dr. Kerülő Judit
SMB1411 Közgazdaságtan I. (mikroökonómia) Kozgazdasagtan I. (mikrookonomia) 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Filep Gyula
SMB1422 Menedzsment II. (ált. gazd. és men. Ism.) Menedzsment II. (alt. gazd. es men. Ism.) SMB1421 3 Vizsga 2 + 0 2 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
SMB1481 Stratégiai menedzsment Strategiai menedzsment SMB1412, SMB1422 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Egri Imre
SMB1511 Edzéselmélet Edzeselmelet TNB1112 2 Vizsga 2 + 0 2 Gyula Sándor
SMB1521 Sportmenedzsment I. Sportmenedzsment I. SMB1422 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Szatmári Zoltán
SMB1761 Szabadidősportok Szabadidosportok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Pucsok József Márton
SMB1531 Szakjog (sportjog) Szakjog (sportjog) SMB1112 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Dr. Nagy Andrea
SMB1361 Minőségbiztositás alapjai Minosegbiztositas alapjai SMB1451, SMB1442, SMB1432 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 6 Dr. Filep Gyula
SMB1421 Menedzsment I. (ált. gazd. és men. Ism.) Menedzsment I. (alt. gazd. es men. Ism.) 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
TNB1817 Sportpszichológia Sportpszichologia TKB1103 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szatmári Zoltán
SMB1542 Sportmarketing II. Sportmarketing II. SMB1541 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Magyar Zoltán
TNB1112 Élettan, balesetvédelem, elsősegélynyújtás Elettan, balesetvedelem, elsosegelynyujtas 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Olajos Judit
SMB1112 Jogi ismeretek Jogi ismeretek 1 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
SMB1212 Informatika és ügyvitelszervezés II. Informatika es ugyvitelszervezes II. SMB1211 2 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Ionescu Klára
SMB1341 Diplomácia történet Diplomacia tortenet 1 Gyakorlati jegy 1 + 0 6 Prof. Dr. N. Szabó József
TNB1816 Sportpedagógia Sportpedagogia TKB1103 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szatmári Zoltán
TNB1312 Kommunikáció elmélet és gyakorlat Kommunikacio elmelet es gyakorlat 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Mohácsi Márta
SMB1412 Közgazdaságtan II. (makroökonómia) Kozgazdasagtan II. (makrookonomia) SMB1411 4 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Filep Gyula
SMB1431 Pénzügyi ismeretek I. Penzugyi ismeretek I. SMB1421 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 2 Béresné dr. Mártha Bernadett
SMB1522 Sportmenedzsment II. Sportmenedzsment II. SMB1521 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Szatmári Zoltán
SMB1541 Sportmarketing I. Sportmarketing I. 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 5 Dr. Magyar Zoltán
SMB1751 Küzdősportok Kuzdosportok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Pucsok József Márton
TNB1512 Testkultúra és sporttörténet II. Testkultura es sporttortenet II. TNB1511 2 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Szatmári Zoltán
SMB1741 Úszás Uszas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Vajda Ildikó
TNB1314 Oktatástechnológia Oktatastechnologia 2 Gyakorlati jegy 1 + 0 4 Dr. Dráviczki Sándor
SMB1441 Számvitel I. Szamvitel I. SMB1422, SMB1432, SMB1451 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 4 Dr. Kvancz József
SMB1461 Marketing I. Marketing I. SMB1412, SMB1432 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Magyar Zoltán
SMB1561 Sportdiplomácia Sportdiplomacia 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Drabancz Mihály Róbert
SMB1612 Kondicionális képességek fejlesztése Kondicionalis kepessegek fejlesztese 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Pucsok József Márton
TNB1316 Bevezetés a tudományos kutatásba Bevezetes a tudomanyos kutatasba 2 Vizsga 2 + 0 3 Pásztorné dr. Batta Klára
SMB1611 Gimnasztika Gimnasztika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Pásztorné dr. Batta Klára
SMB1731 Torna Torna 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Pásztorné dr. Batta Klára
SMB1111 Etika-esztétika Etika-esztetika 3 Gyakorlati jegy 1 + 0 6 Dr. Csobó Péter György
SMB1442 Számvitel II. Szamvitel II. SMB1441 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Kvancz József
SMB1551 Sportvállalkozás Sportvallalkozas 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Hegedűs László Zsigmond
SMB1711 Labdajátékok I. (kézi+kosar) Labdajatekok I. (kezi+kosar) 2 Gyakorlati jegy 0 + 4 1 Dr. Kiss Kálmán
SMB1001 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 3 Gyakorlati jegy 4
SMB1002 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. SMB1001 3 Gyakorlati jegy 5
SMB1003 Szakdolgozat III. Szakdolgozat III. SMB1002 4 Gyakorlati jegy 6

sportszervező - "B" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
SMB2731 Humánerőforrás menedzsment Humaneroforras menedzsment SMB1422 2 Vizsga 2 + 0 6 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
SMB2512 Rekreációelmélet-túrisztika II. Rekreacioelmelet-turisztika II. SMB2511 2 Vizsga 1 + 1 6 Seregi Ernő
SMB2521 Létesitményüzemeltetés Letesitmenyuzemeltetes 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Vas László
SMB2611 Szerv. adminisztráció I.(komm. és titkárs. ism.) Szerv. adminisztracio I.(komm. es titkars. ism.) 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Dankó Márta Julianna
SMB2711 Eseményszervezés I. Esemenyszervezes I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Vas László
SMB2621 Számvitel (vezetői számvitel) Szamvitel (vezetoi szamvitel) SMB1441 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 5 Dr. Kvancz József
SMB0012 Szakmai gyakorlat II.* Szakmai gyakorlat II.* 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Kósa László
SMB2511 Rekreációelmélet-túrisztika I. Rekreacioelmelet-turisztika I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Seregi Ernő
SMB2531 Rekreáció-menedzsment Rekreacio-menedzsment SMB1422 2 Vizsga 2 + 0 6 Seregi Ernő
SMB2712 Eseményszervezés II. Esemenyszervezes II. SMB2711 2 Vizsga 1 + 1 6 Vas László
SMB0013 Szakmai gyakorlat III.* Szakmai gyakorlat III.* 10 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Kósa László
SMB2612 Szerv. adminisztráció (komm. és titkárs. ism.) Szerv. adminisztracio (komm. es titkars. ism.) SMB2611 2 Vizsga 1 + 1 6 Dankó Márta Julianna
SMB0011 Szakmai gyakorlat I.* Turisztikai tábor Szakmai gyakorlat I.* Turisztikai tabor 10 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Seregi Ernő
SMB2631 Szervezetszociológia Szervezetszociologia SMB1431 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Becskeházi Attila
SMB2721 Projektmenedzsment Projektmenedzsment SMB1422 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Dr. Egri Imre