programtervező informatikus - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
AIB1007 Természettudományos alapismeretek Termeszettudomanyos alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 2 Stonawski Tamás
AIB1011 Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Altalanos gazdasagi es menedzsment ismeretek 1 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Egri Imre
PMB1204 Programozási nyelvek I. Programozasi nyelvek I. 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Bajalinov Erik
PMB1201 Informatika és elektronika Informatika es elektronika 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Halász Attila Mihály
PMB1207 Adatszerkezetek és algoritmusok Adatszerkezetek es algoritmusok PMB1204 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Vályi Sándor
PMB1211 Adatbázisrendszerek Adatbazisrendszerek PMB1201 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Ionescu Klára
PMB1202 Számítógép architektúrák Szamitogep architekturak 3 Vizsga 2 + 0 1 Halász Attila Mihály
PMB1205 Programozási nyelvek II. Programozasi nyelvek II. PMB1204 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Bajalinov Erik
PMB1206 Operációs rendszerek Operacios rendszerek PMB1201 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Vályi Sándor
PMB1208 Hálózati architektúrák és osztott rendszerek Halozati architekturak es osztott rendszerek PMB1202 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Bajalinov Erik
PMB1209 Programozási technológiák Programozasi technologiak PMB1205 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 3 Dr. Dömösi Pál Béla
PMB1226 Informatikai biztonság I. Informatikai biztonsag I. PMB1208 vagy MTB1000 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szabó István
PMB1110 Numerikus analízis Numerikus analizis PMB1106 4 Gyakorlati jegy 1 + 3 4 Dr. Blahota István
PMB1217 Formális nyelvek, automaták Formalis nyelvek, automatak 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Falucskai János
PMB1218 Mesterséges intelligencia Mesterseges intelligencia PMB1205 4 Vizsga 2 + 2 5 Dr. Vályi Sándor
PMB1227 Számítógépi grafika és multimédia Szamitogepi grafika es multimedia PMB1204 vagy MTB1000 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Blahota István
PMB1109 Operációkutatás Operaciokutatas PMB1101 3 Gyakorlati jegy 2 + 2 3 Dr. Bajalinov Erik
PMB1221 Programozási környezetek Programozasi kornyezetek PMB1205 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Nagy Zsolt
PMB1104 Lineáris algebra Linearis algebra 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Lénárd Margit
PMB1105 Analízis I. Analizis I. 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Gát György Tamás
PMB1215 Logikai alapok a programozáshoz Logikai alapok a programozashoz 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Nagy Károly
PMB1223 A programozás módszertana A programozas modszertana PMB1205, PMB1207 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Ionescu Klára
PMB1222 Internet eszközök és szolgáltatások Internet eszkozok es szolgaltatasok PMB1208 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 4 Dr. Iszály György Barna
PMB1224 Adatbázisrendszerek megvalósítása Adatbazisrendszerek megvalositasa PMB1211 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Nagy Károly
PMB1213 Algoritmusok tervezése és elemzése Algoritmusok tervezese es elemzese PMB1207 3 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Dömösi Pál Béla
PMB1225 Információs rendszerek Informacios rendszerek 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Iszály György Barna
PMB1216 Számításelmélet Szamitaselmelet PMB1217 2 Vizsga 1 + 0 6 Dr. Dömösi Pál Béla
PMB1106 Analízis II. Analizis II. PMB1105 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Gát György Tamás
PMB1101 Diszkrét matematika Diszkret matematika 5 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Kurdics János
PMB1108 Valószínűségszámítás és statisztika Valoszinusegszamitas es statisztika PMB1106 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 4 Dr. Gát György Tamás
PMB1219 A rendszerfejlesztés technológiája A rendszerfejlesztes technologiaja PMB1205 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Ionescu Klára
PMB1220 Fordítóprogramok Forditoprogramok PMB1217 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Falucskai János
PMB1501 Szakmai gyakorlat I. Szakmai gyakorlat I. 0 Minősített aláírás 0 + 90 3 Dr. Kurdics János
PMB1502 Szakmai gyakorlat II. Szakmai gyakorlat II. 0 Minősített aláírás 0 + 90 4 Dr. Kurdics János
PMB1503 Szakmai gyakorlat III. Szakmai gyakorlat III. 0 Minősített aláírás 0 + 140 5 Dr. Kurdics János
PMB1901 Szakdolgozat I Szakdolgozat I 10 Gyakorlati jegy 5
PMB1902 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. 10 Gyakorlati jegy 6

programtervező informatikus - Programtervező informatikus specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PMB2502 Valós idejű programozás Valos ideju programozas PMB1204 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Vályi Sándor
PMB2511 Hálózati operációs rendszerek Halozati operacios rendszerek PMB1206 vagy MTB1000 2 Vizsga 2 + 0 5 Vegera József
PMB2101 Assembly nyelvek Assembly nyelvek 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 3 Dr. Szabó István
PMB2516 Informatikai biztonság II. Informatikai biztonsag II. PMB1226 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Szabó István
PMB2512 Számítógépes szimulációk módszertana Szamitogepes szimulaciok modszertana PMB1204 vagy MTB1000 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Szolnoki Attila János
PMB2530 Robotika Robotika 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 3 Dr. Kurdics János
PMB2503 Információelmélet Informacioelmelet PMB1101 vagy MTB1000 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Falucskai János
PMB2506 Linux Linux PMB1206 vagy MTB1000 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Blahota István
PMB2517 Rendszerprogramozás Rendszerprogramozas PMB1205 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Nagy Zsolt
PMB2529 Játékelmélet Jatekelmelet PMB2512 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Szolnoki Attila János
PMB2501 Személyi számítógépek operációs rendszerei Szemelyi szamitogepek operacios rendszerei PMB1206 vagy MTB1000 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Nagy Zsolt
PMB2507 Vizuális nyelvek Vizualis nyelvek PMB1205 vagy MTB1000 4 Gyakorlati jegy 1 + 2 4 Dr. Toledo Rodolfo Calixto

programtervező informatikus - Mobilalkalmazások specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PMB2536 Játékelméleti alapok a programozáshoz Jatekelmeleti alapok a programozashoz PMB1218 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 6 Dr. Szolnoki Attila János
PMB2534 Projektmunka Android Projektmunka Android PMB2525 3 Gyakorlati jegy 0 + 4 5 Halász Attila Mihály
PMB2523 Adatbáziskezelés mobil platformokon Adatbaziskezeles mobil platformokon PMB1207 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Vályi Sándor
PMB2535 Projektmunka Windows Phone Projektmunka Windows Phone PMB2526 3 Gyakorlati jegy 0 + 4 6 Halász Attila Mihály
PMB2533 Projektmunka iOS Projektmunka iOS PMB2524 3 Gyakorlati jegy 0 + 4 4 Halász Attila Mihály
PMB2526 Windows Phone alapú szoftverfejlesztés * Windows Phone alapu szoftverfejlesztes * PMB2532, PMB2523 5 Gyakorlati jegy 0 + 4 4 Dr. Falucskai János
PMB2525 Szoftverfejlesztés Android platformon * Szoftverfejlesztes Android platformon * PMB2532, PMB2523 5 Gyakorlati jegy 0 + 4 4 Dr. Iszály György Barna
PMB2524 Szoftverfejlesztés iOS platformon * Szoftverfejlesztes iOS platformon * PMB2532, PMB2523 5 Gyakorlati jegy 0 + 4 3 Nagy Zsolt
PMB2527 Design, grafikai és intelligens termék tervezés Design, grafikai es intelligens termek tervezes 5 Gyakorlati jegy 0 + 4 4 Dr. Szabó Attila Sándor DLA
PMB2504 Ábrázoló geometria és komputergeometria Abrazolo geometria es komputergeometria PMB1101 vagy MTB1006 4 Gyakorlati jegy 0 + 3 3 Dr. Kovács Zoltán
PMB2532 A mobil szoftverfejlesztés alapjai A mobil szoftverfejlesztes alapjai PMB1205 2 Gyakorlati jegy 0 + 1 3 Dr. Iszály György Barna

programtervező informatikus - Információ menedzsment specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PMB2617 Projektmenedzsment Projektmenedzsment 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
PMB2608 Információtechnológia és információkezelés I. Informaciotechnologia es informaciokezeles I. PMB2601 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Veres Gabriella
PMB2615 Internetkeresők Internetkeresok 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Iszály György Barna
PMB2607 Elektronikus írástechnika II. Elektronikus irastechnika II. PMB2601 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet
PMB2604 XML XML 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
PMB2606 Multimédia anyagok előállítása Multimedia anyagok eloallitasa 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Iszály György Barna
PMB2601 Elektronikus írástechnika I. Elektronikus irastechnika I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 3 Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet
PMB2611 Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok III. (dokumentumkezelés) Ugyviteli es irodaszervezesi ismeretek es gyakorlatok III. (dokumentumkezeles) PMB2608 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Veres Gabriella
PMB2616 Elektronikus adatbázisok Elektronikus adatbazisok 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Hatvani István
PMB2610 Általános üzleti és titkári kommunikáció III. (elektronikus kommunikáció) Altalanos uzleti es titkari kommunikacio III. (elektronikus kommunikacio) 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Jakabné dr. Zubály Anna
PMB2602 Információforrások I. Informacioforrasok I. 4 Vizsga 1 + 2 3 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
PMB2614 Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. (prezentációtechnika) Altalanos uzleti es titkari kommunikacio IV. (prezentaciotechnika) PMB2610 2 Vizsga 2 + 0 6 Jakabné dr. Zubály Anna
PMB2609 Üzleti információ I. Uzleti informacio I. 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 4 Tanyiné dr. Kocsis Anikó
PMB2605 Elektronikus publikálás Elektronikus publikalas 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Iszály György Barna
PMB2603 Információforrások az EU-ban Informacioforrasok az EU-ban 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes
PMB2613 Információvisszakereső nyelvek I. Informaciovisszakereso nyelvek I. 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Iszály György Barna
PMB2612 Információs társadalom Informacios tarsadalom 2 Vizsga 2 + 0 5 Tanyiné dr. Kocsis Anikó