mezőgazdasági mérnöki - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
AIB1001 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Ionescu Klára
AMB1209 Minőségbiztosítás alapjai Minosegbiztositas alapjai 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szigeti Ferenc János
MMB1112 Mezőgazdasági kémia I Mezogazdasagi kemia I 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter
MMB1216 Állattan és állatélettan II. Allattan es allatelettan II. MMB1113 2 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Vincze György
MMB1219 Genetika és biotechn. alapismeretek Genetika es biotechn. alapismeretek MMB1113 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Tóth Csilla
MMB1115 Társadalomtudományi alapismeretek Tarsadalomtudomanyi alapismeretek 2 Gyakorlati jegy 2 + 0 1 Dr. Riczu Zoltán
MMB1117 Növénytan és növényélettan I. Novenytan es novenyelettan I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Tóth Csilla
MMB1214 Mezőgazdasági kémia II. Mezogazdasagi kemia II. MMB1112 2 Gyakorlati jegy 2 Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter
MMB1224 Ökológia Okologia MMB1117 4 Vizsga 1 + 2 2 Dr. Tóth Csilla
MMB1319 Erdő- és vadgazdálkodás Erdo- es vadgazdalkodas MMB1224 3 Gyakorlati jegy 2 + 2 3 Dr. Szabó Miklós
MMB1111 Matematika Matematika 3 Vizsga 1 + 2 1 Dr. Blahota István
MMB1113 Állattan és állatélettan I. Allattan es allatelettan I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Vincze György
MMB1118 Mezőgazd. technol. alapismeretek I. Mezogazd. technol. alapismeretek I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Szabó Béla
MMB1220 Mezőgazdasági mikrobiológia Mezogazdasagi mikrobiologia 3 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Vincze György
MMB1321 Gyepgazdálkodás Gyepgazdalkodas MMB1215 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Tóth Csilla
MMB1322 Növényvédelem I. Novenyvedelem I. MMB1214 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Szabó Miklós
MMB1323 Vállalati gazdaságtan I. Vallalati gazdasagtan I. MMB1116 3 Vizsga 2 + 1 3 Dr. Szénás Ignác
MMB1412 Állattenyésztés I. Allattenyesztes I. MMB1317 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Forgó István
MMB1221 Talajtan Talajtan MMB1112 3 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter
MMB1315 Agrokémia Agrokemia MMB1214 3 Vizsga 1 + 1 3 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
MMB1316 Földművelés és földhasználat Foldmuveles es foldhasznalat MMB1221 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Vágvölgyi Sándor
MMB1413 Vállalati gazdaságtan II. Vallalati gazdasagtan II. MMB1323 3 Vizsga 2 + 1 4 Dr. Szénás Ignác
MMB1414 Kertészet I. Kerteszet I. MMB1215 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Irinyiné dr. Oláh Katalin Ilona
MMB1514 Üzemszervezés I. Uzemszervezes I. MMB1413 2 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Nagy Zsuzsanna
MMB1515 Termékfeldolgozás I. Termekfeldolgozas I. MMB1415 2 Vizsga 2 + 1 5 Dr. Simon László
MMB1516 Környezetgazdálkodás Kornyezetgazdalkodas MMB1224 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Dr. Simon László
MMB1114 Műszaki ismeretek I. Muszaki ismeretek I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Kerekes Benedek
MMB1611 Agrárgazdaságtan és marketing Agrargazdasagtan es marketing MMB1116 3 Vizsga 2 + 1 6 Dr. Filep Gyula
MMB1612 Emberi erőforrás menedzsment Emberi eroforras menedzsment 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 6 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
MMB1614 Termékfeldolgozás II. Termekfeldolgozas II. MMB1515 2 Vizsga 1 + 1 6 Dr. Simon László
MMB1615 Számvitel és pénzügyi ismeretek Szamvitel es penzugyi ismeretek MMB1222 2 Vizsga 1 + 1 6 Béresné dr. Mártha Bernadett
MMB1116 Közgazdaságtan Kozgazdasagtan 3 Vizsga 2 + 1 1 Dr. Filep Gyula
MMB1215 Növénytan és növényélettan II. Novenytan es novenyelettan II. MMB1117 2 Vizsga 2 Dr. Tóth Csilla
MMB1217 Műszaki ismeretek II. Muszaki ismeretek II. MMB1114 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Kerekes Benedek
MMB1223 Nemzetközi mezőgazdaságtan Nemzetkozi mezogazdasagtan MMB1116 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Filep Gyula
MMB1711 Összefüggő szakmai gyakorlat Osszefuggo szakmai gyakorlat 180 kredit megléte 30 Minősített aláírás 0 + 40 7 Dr. Szabó Béla
MMB1313 Állategészségtan és higiénia Allategeszsegtan es higienia MMB1216 2 Vizsga 1 + 1 3 Dr. Járos Ildikó
MMB1320 Mezőgazd. technol. alapismeretek III. Mezogazd. technol. alapismeretek III. MMB1218 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Szabó Béla
MMB1511 Állattenyésztés II. Allattenyesztes II. MMB1412 3 Vizsga 2 + 1 5 Dr. Forgó István
MMB1512 Kertészet II. Kerteszet II. MMB1414 3 Vizsga 2 + 1 5 Irinyiné dr. Oláh Katalin Ilona
MMB1613 Jogi alapismeretek Jogi alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Nagy Andrea
MMB1222 Statisztika Statisztika MMB1111 3 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Duleba Szabolcs
MMB1314 Agrometeorológia és vízgazdálkodás Agrometeorologia es vizgazdalkodas MMB1224 3 Vizsga 2 + 1 3 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
MMB1317 Takarmányozástan Takarmanyozastan MMB1216 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Forgó István
MMB1318 EU agrárpolitika EU agrarpolitika MMB1223 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Nádasdi József
MMB1218 Mezőgazd. technol. alapismeretek II. Mezogazd. technol. alapismeretek II. MMB1118 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Béla
MMB1411 Növényvédelem II. Novenyvedelem II. MMB1322 2 Vizsga 1 + 1 4 Dr. Szabó Miklós
MMB1415 Növénytermesztés I. Novenytermesztes I. MMB1215 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Vágvölgyi Sándor
MMB1513 Növénytermesztés II. Novenytermesztes II. MMB1415 3 Vizsga 2 + 1 5 Dr. Vágvölgyi Sándor
MMB1517 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 5 Gyakorlati jegy 5 Dr. Vágvölgyi Sándor
MMB1616 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. MMB1517 7 Gyakorlati jegy 6 Dr. Vágvölgyi Sándor
MMB1712 Szakdolgozat III. Szakdolgozat III. MMB1616 3 Gyakorlati jegy 7 Dr. Vágvölgyi Sándor

mezőgazdasági mérnöki - Fenntartható mezőgazdasági technológiák specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MMB2401 Differenciált szakmai gyakorlat I. Differencialt szakmai gyakorlat I. MMB1320 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 4 Kosztyuné Krajnyák Edit
MMB2412 A biológiai alapok fejlesztése A biologiai alapok fejlesztese MMB1219 3 Vizsga 1 + 2 4 Dr. Vágvölgyi Sándor
MMB2413 Az integrált mezőgazdasági termelés alapjai Az integralt mezogazdasagi termeles alapjai MMB1322 4 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
MMB2501 Differenciált szakmai gyakorlat II. Differencialt szakmai gyakorlat II. MMB2401 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 5 Kosztyuné Krajnyák Edit
MMB2514 Alternatív növénytermesztése Alternativ novenytermesztese MMB1415 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Vágvölgyi Sándor
MMB2601 Üzemszervezés II. Uzemszervezes II. MMB1514 vagy MMB1504 2 Vizsga 2 + 1 6 Dr. Nagy Zsuzsanna
MMB2613 Fenntartható állattenyésztés II. Fenntarthato allattenyesztes II. MMB2513 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 6 Dr. Forgó István
MMB2614 Integrált kertészeti termesztési technológia Integralt kerteszeti termesztesi technologia MMB2413 3 Vizsga 2 + 1 6 Irinyiné dr. Oláh Katalin Ilona
MMB2513 Fenntartható állattenyésztés I. Fenntarthato allattenyesztes I. MMB1412 4 Vizsga 2 + 2 5 Dr. Forgó István
MMB2602 Differenciált szakmai gyakorlat III. Differencialt szakmai gyakorlat III. MMB2501 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Kosztyuné Krajnyák Edit

mezőgazdasági mérnöki - Környezet- és ökogazdálkodási specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MMB2414 Differenciált szakmai gyakorlat I. (2. spec) Differencialt szakmai gyakorlat I. (2. spec) MMB1320 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 4 Dr. Csabai Judit
MMB2409 Környezetegészségtan Kornyezetegeszsegtan MMB1322 3 Vizsga 1 + 2 4 Dr. Vincze György
MMB2515 Differenciált szakmai gyakorlat II. (2. spec) Differencialt szakmai gyakorlat II. (2. spec) MMB2414 3 Gyakorlati jegy 0 + 3 5 Dr. Csabai Judit
MMB2611 Ökológiai gazdálkodás II. Okologiai gazdalkodas II. MMB2511 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 6 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
MMB2512 Táj- és környezetgazdálkodás I. Taj- es kornyezetgazdalkodas I. MMB1224 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
MMB2410 Természetvédelem Termeszetvedelem MMB1224 vagy MMB1213 4 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Csabai Judit
MMB2612 Táj- és környezetgazdálkodás II. Taj- es kornyezetgazdalkodas II. MMB2512 3 Vizsga 2 + 1 6 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
MMB2511 Ökológiai gazdálkodás I. Okologiai gazdalkodas I. 4 Vizsga 2 + 2 5 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
MMB2615 Differenciált szakmai gyakorlat III. Differencialt szakmai gyakorlat III. MMB2515 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Csabai Judit
MMB2616 Üzemszervezés II. Uzemszervezes II. MMB1514 2 Vizsga 2 + 1 6 Dr. Nagy Zsuzsanna