Főoldal > 2016/2017. tanév > A BA, BSc alapképzési szakok mintatantervei > mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
AIB1001 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Ionescu Klára
AMB1101 Matematika I. Matematika I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Blahota István
AMB1302 Mechanika III. Mechanika III. AMB1202 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Dezső Gergely
AMB1305 Gépelemek I. Gepelemek I. AMB1201, AMB1202, AMB1203 4 Gyakorlati jegy 3 + 2 3 Dr. Páy Gábor László
AMB1403 Gazdaságtan Gazdasagtan AMB1304 3 Vizsga 2 + 1 4 Kozmáné Petrilla Gréta
AMB1307 EU ismeretek EU ismeretek 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Rozgonyi Ibolya
AMB1507 Energiagazdálkodás Energiagazdalkodas AMB1406 2 Vizsga 1 + 1 5 Szilágyi Attila
AMB1205 Hő- és áramlástan I. Ho- es aramlastan I. AMB1107 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Páy Gábor László
AMB1504 Automatizálás I. Automatizalas I. AMB1402 2 Vizsga 1 + 1 5 Ferenczi István
AMB1404 Mérnöki etika Mernoki etika 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Trembeczki István
AMB1103 Műszaki ábrázolás I. Muszaki abrazolas I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Páy Gábor László
AMB1105 Műszaki kémia Muszaki kemia 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Vincze György
AMB1201 Matematika II. Matematika II. AMB1101 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Nagy Károly
AMB1306 Elektrotechnika és irányítástechnika I. Elektrotechnika es iranyitastechnika I. AMB1107 3 Vizsga 2 + 2 3 Ferenczi István
AMB1104 Anyagismeret és gyártástechnológia I. Anyagismeret es gyartastechnologia I. 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 1 Dr. Szigeti Ferenc János
AMB1109 Kommunikáció Kommunikacio 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Nagy Edit
AMB1401 Gépelemek II. Gepelemek II. AMB1302, AMB1305 3 Vizsga 2 + 2 4 Dr. Páy Gábor László
AMB1304 Közgazdaságtan II. Kozgazdasagtan II. AMB1207 2 Vizsga 1 + 1 3 Dr. Filep Gyula
AMB1406 Épületgépészet Epuletgepeszet AMB1303 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Kerekes Benedek
AMB1601 Gazdasági jog Gazdasagi jog 2 Vizsga 2 + 0 6 Dr. Nagy Andrea
AMB1602 Automatizálás II. Automatizalas II. AMB1504 3 Vizsga 1 + 2 6 Ferenczi István
AMB1102 Mechanika I. Mechanika I. 4 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Dezső Gergely
AMB1108 Munkavédelem Munkavedelem 2 Vizsga 2 + 0 1 Ferenczi István
AMB1204 Anyagismeret és gyártástechnológia II. Anyagismeret es gyartastechnologia II. AMB1104 4 Vizsga 3 + 2 2 Dr. Szigeti Ferenc János
AMB1206 Géptan Geptan AMB1101, AMB1107 3 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Sikolya László
AMB1209 Minőségbiztosítás alapjai Minosegbiztositas alapjai 2 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szigeti Ferenc János
AMB1107 Fizika Fizika 3 Vizsga 1 + 2 1 Dr. Beszeda Imre
AMB1202 Mechanika II. Mechanika II. AMB1102 4 Vizsga 2 + 2 2 Dr. Dezső Gergely
AMB1402 Elektrotechnika és irányítástechnika II. Elektrotechnika es iranyitastechnika II. AMB1306 4 Vizsga 2 + 2 4 Ferenczi István
AMB1203 Műszaki ábrázolás II. Muszaki abrazolas II. AMB1103 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 2 Dr. Páy Gábor László
AMB1207 Közgazdaságtan I. Kozgazdasagtan I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 2 Dr. Filep Gyula
AMB1301 Matematika III. Matematika III. AMB1201 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Szolnoki Attila János
AMB1303 Hő- és áramlástan II. Ho- es aramlastan II. AMB1205 4 Vizsga 2 + 2 3 Dr. Páy Gábor László
MGB1604 Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. MGB1505 7 Gyakorlati jegy 6 Dr. Kerekes Benedek
MGB1210 Mezőgazdasági alapismeretek II. Mezogazdasagi alapismeretek II. MGB1110 2 Vizsga 1 + 1 2 Dr. Szabó Béla
MGB1501 Élelmiszeripari gépek és berend. II. Elelmiszeripari gepek es berend. II. MGB1405 2 Vizsga 2 + 1 5 Dr. Kerekes Benedek
MGB1410 Élelmiszeripari technológiák Elelmiszeripari technologiak MGB1308 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 4 Dr. Simon László
MGB1508 Karbantartás gyakorlat Karbantartas gyakorlat MGB1310 0 Gyakorlati jegy 0 + 4 5 Dr. Kalmár Imre
MGB1603 Erőgépek II. Erogepek II. MGB1502 3 Vizsga 2 + 2 6 Szegedi Attila
MGB1606 Állattartás gépei Allattartas gepei MGB1210, AMB1401 2 Vizsga 1 + 1 6 Dr. Szőllősi István Endre
MGB1701 Szakdolgozat III. Szakdolgozat III. MGB1604 3 Gyakorlati jegy 7 Dr. Kerekes Benedek
MGB1502 Erőgépek I. Erogepek I. AMB1303, AMB1401 3 Gyakorlati jegy 2 + 2 5 Szegedi Attila
MGB1608 Növénytermesztés gépei II. Novenytermesztes gepei II. MGB1503 3 Vizsga 2 + 2 6 Dr. Szőllősi István Endre
MGB1310 Gépüzemeltetés gyakorlat Gepuzemeltetes gyakorlat 0 Gyakorlati jegy 0 + 4 3 Dr. Kovács Zoltán
MGB1506 Gépüzemeltetés Gepuzemeltetes MGB1310 2 Vizsga 2 + 1 5 Dr. Kalmár Imre
MGB1509 Menedzsment Menedzsment 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 5 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
MGB1607 Karbantartás Karbantartas AMB1204, MGB1502, MGB1503 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 6 Dr. Kalmár Imre
MGB1110 Mezőgazdasági alapismeretek I. Mezogazdasagi alapismeretek I. 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 1 Dr. Szabó Béla
MGB1308 Élelmiszeripari ismeretek Elelmiszeripari ismeretek 2 Vizsga 1 + 1 3 Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter
MGB1405 Élelmiszeripari gépek és berend. I. Elelmiszeripari gepek es berend. I. AMB1305, MGB1309 2 Gyakorlati jegy 1 + 2 4 Dr. Kerekes Benedek
MGB1505 Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. AMB1401, AMB1402, MGB1405, MGB1406, MGB1410 5 Gyakorlati jegy 5 Dr. Kerekes Benedek
MGB1605 Logisztika és anyagmozgatás Logisztika es anyagmozgatas MGB1503 2 Vizsga 1 + 1 6 Dr. Szőllősi István Endre
MGB1702 Gyakorlat Gyakorlat MGB1310, MGB1508 30 Gyakorlati jegy 0 + 40 7 Dr. Kerekes Benedek
MGB1309 Élelmiszeripari műveletek alapjai Elelmiszeripari muveletek alapjai 2 Gyakorlati jegy 1 + 1 3 Dr. Simon László
MGB1503 Növénytermesztés gépei I. Novenytermesztes gepei I. AMB1401, MGB1210 2 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Szőllősi István Endre

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki - Gépüzemeltetési specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MGB2409 Preciziós mezőgazdaság Precizios mezogazdasag MGB1210 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Szabó Miklós
MGB2512 Speciális élemiszeripari technológiák Specialis elemiszeripari technologiak MGB1410, MGB2407 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Simon László
MGB2511 Terménykezelés Termenykezeles AMB1303, MGB1308, MGB2407 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Antal Tamás
MGB2614 Speciális gépszerkezetek Specialis gepszerkezetek MGB1502, MGB2409 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 6 Szegedi Attila
MGB2407 Környezettechnika Kornyezettechnika AMB1305 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Szőllősi István Endre
MGB2613 Géprendszerek üzemeltetése Geprendszerek uzemeltetese MGB1506, MGB2510 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 6 Dr. Kovács Zoltán
MGB2510 Agrárinformatikai rendszerek Agrarinformatikai rendszerek AIB1001, MGB1210, MGB2408 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 5 Dr. Kiss Zsolt Péter
MGB2408 Élelmiszer-gazdasági logisztika Elelmiszer-gazdasagi logisztika MGB1308 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Kerekes Benedek
MGB2611 Speciális mezőgazdasági géptan Specialis mezogazdasagi geptan AMB1301, MGB1503, MGB2510 3 Gyakorlati jegy 2 + 1 6 Dr. Kerekes Benedek