biológia - "A" típusú tantárgyak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
BIB1204 Növényrendszertan Novenyrendszertan 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Szabó Sándor
BIB1207 Állatrendszertan Allatrendszertan BIB1205, BIB1208E 4 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB1208 Állatrendszertan Allatrendszertan 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB1213 Terepgyakorlat Terepgyakorlat BIB1207E 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB1302 Állatélettan Allatelettan 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. János István
BIB1305 Humánbiológia Humanbiologia 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Bodó Enikő
AIB1001 Informatika Informatika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Ionescu Klára
BIB1205 Állatanatómia Allatanatomia BIB1206E 4 Vizsga 2 + 0 3 Dr. János István
BIB1209 Biokémia I. Biokemia I. BIB1102, BIB1210E 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Molnár Mónika
BIB1201 Növényszervezettan Novenyszervezettan BIB1202E 3 Vizsga 2 + 0 3 Dobróné dr. Tóth Márta
BIB1202 Növényszervezettan Novenyszervezettan 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dobróné dr. Tóth Márta
BIB1203 Növényrendszertan Novenyrendszertan BIB1201, BIB1204E 4 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Szabó Sándor
BIB1206 Állatanatómia Allatanatomia 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. János István
BIB1210 Biokémia II. Biokemia II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Molnár Mónika
BIB1212 Terepgyakorlat Terepgyakorlat 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB1301 Állatélettan Allatelettan BIB1207, BIB1302E 4 Vizsga 2 + 0 4 Dr. János István
BIB1303 Növényélettan Novenyelettan BIB1304E 4 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Halász Judit
BIB1306 Genetika Genetika BIB1211 4 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Molnár Mónika
BIB1304 Növényélettan Novenyelettan 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Halász Judit
BIB1307 Genetika Genetika BIB1306E 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Molnár Mónika
BIB1313 Ökológia alapjai Okologia alapjai BIB1203E, BIB1207E 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Szép Tibor
BIB1211 Sejtbiológia Sejtbiologia 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Molnár Mónika
AIB1011 Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Altalanos gazdasagi es menedzsment ismeretek 1 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Egri Imre
AIB1008 Minőségirányítás alapjai Minosegiranyitas alapjai 1 Vizsga 1 + 0 2 Dr. Szigeti Ferenc János
AIB1004 Környezettani alapismeretek Kornyezettani alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kiss Ferenc
AIB1005 EU alapismeretek EU alapismeretek 1 Vizsga 1 + 0 1 Dr. Rozgonyi Ibolya
BIB1101 Biológiai alapismeretek Biologiai alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. János István
BIB1319 Evolucióbiológia és populációgenetika Evoluciobiologia es populaciogenetika 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Mónus Ferenc
BIB1102 A biológia kémiai alapjai A biologia kemiai alapjai BIO1103E 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. János István
BIB1308 Evolucióbiológia és populációgenetika Evoluciobiologia es populaciogenetika BIB1309E 3 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Mónus Ferenc
BIB1317 Viselkedésökológia Viselkedesokologia BIB1308, BIB1319 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Mónus Ferenc
BIB1312 Biotechnológia Biotechnologia 3 Vizsga 2 + 0 3 Dobróné dr. Tóth Márta
BIB1325 Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat BIB1101, BIB1103 0 Gyakorlati jegy 4 Dr. Halász Judit
BIB1310 Mikrobiológia Mikrobiologia 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dobróné dr. Tóth Márta
BIB1315 Természetvédelem Termeszetvedelem 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 3 Dr. Szép Tibor
BIB1316 Környezetvédelem Kornyezetvedelem BIB1315 3 Vizsga 2 + 0 4 Dobróné dr. Tóth Márta
BIB1103 A biológia kémiai alapjai A biologia kemiai alapjai 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. János István
BIB1309 Mikrobiológia Mikrobiologia BIB1310E 3 Vizsga 2 + 0 2 Dobróné dr. Tóth Márta
BIB1311 Molekuláris biológia alapjai Molekularis biologia alapjai 3 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Molnár Mónika
BIB1327 Tudomány- és környezettörténet Tudomany- es kornyezettortenet 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Kiss Ferenc
BIB1314 Biogeográfia Biogeografia BIB1203, BIB1207 2 Vizsga 2 + 0 3 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
KEB1001 Kémiai alapismeretek I. Kemiai alapismeretek I. 3 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Simon Csaba
KEB1002 Kémiai alapismeretek II. Kemiai alapismeretek II. 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Simon Csaba
MTB1902 Alkalmazott matematika és módszerei II. Alkalmazott matematika es modszerei II. 4 Gyakorlati jegy 2 + 2 2 Dr. Nagy Károly
FIB1001 Fizikai alapismeretek Fizikai alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Varga Klára
FDB1401 Földtudományi alapismeretek Foldtudomanyi alapismeretek 2 Vizsga 2 + 0 1 Bácskainé dr. Pristyák Erika
BIB1322 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 5
BIB1323 Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 6

biológia - alkalmazott biológus specializáció

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
BIB2205 Alkalmazott mikrobiológia Alkalmazott mikrobiologia BIB2206E 3 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Halász Judit
BIB2206 Alkalmazott mikrobiológia Alkalmazott mikrobiologia 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Halász Judit
BIB2213 Molekuláris sejtbiológia Molekularis sejtbiologia BIB2211, BIB2212E 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Bodó Enikő
BIB2031 Mikroorganizmusok genetikája és diagnosztikája Mikroorganizmusok genetikaja es diagnosztikaja 3 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Molnár Mónika
BIB2228 Bioorganikus kémia Bioorganikus kemia 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. Jekő József
BIB2214 Molekuláris sejtbiológia Molekularis sejtbiologia BIB2211, BIB2213E 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Bodó Enikő
BIB2229 Bioorganikus kémia Bioorganikus kemia BIB2228E 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Jekő József
BIB2243 Biodiverzitás monitorozás Biodiverzitas monitorozas BIB2142 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Szép Tibor
BIB2251 Kutatástervezés Kutatastervezes 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 4 Dr. Mónus Ferenc
BIB2153 Kísérletes hidroökológia Kiserletes hidrookologia BIB1304 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Szabó Sándor
BIB2240 Viselkedésökológia Viselkedesokologia BIB1317 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Mónus Ferenc
BIB2152 Adatértékelő módszerek Adatertekelo modszerek BIB2251 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Mónus Ferenc
BIB2148 Állatismeret II. Allatismeret II. BIB2247 4 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB2150 Evolúciós ökológia Evolucios okologia BIB1308, BIB1313 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Szép Tibor
BIB2224 Szerves műszeres analitika Szerves muszeres analitika BIB2225E 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Balogh József
BIB2161 Terepbotanika II. Terepbotanika II. BIB1204 3 Gyakorlati jegy 1 + 2 5 Dr. Szabó Sándor
BIB2225 Szerves műszeres analitika Szerves muszeres analitika 2 Gyakorlati jegy 0 + 2 5 Dr. Balogh József
BIB2032 Mikroorganizmusok genetikája és diagnosztikája Mikroorganizmusok genetikaja es diagnosztikaja BIB2031 1 Gyakorlati jegy 0 + 2 6 Dr. Molnár Mónika
BIB2247 Állatismeret I. Allatismeret I. 4 Gyakorlati jegy 2 + 1 4 Dr. Hörcsik Tibor Zsolt
BIB2234 Fejlődésbiológia Fejlodesbiologia 2 Vizsga 2 + 0 4 Dr. János István
BIB2141 Természetvédelem III. Termeszetvedelem III. BIB1313 2 Vizsga 2 + 0 5 Dr. Szép Tibor