Főoldal > 2016/2017. tanév > Bevezetés a muzeológiába

Tantárgy kódja

TRB1004L

Tantárgy neve

Bevezetés a muzeológiába

Tantárgy angol neve

Introduction to Museological

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

Ismerjék meg a hallgatók a magyarországi múzeumi szervezetet, a tárgygyűjtés módszereit, a múzeumi intézmények főbb feladatait, a gyűjtemények tárolásának és kezelésének alapvető szabályait.

Tartalom

A múzeumi gyűjtemények kialakulása Európában. A magyar múzeumügy kezdetei. Országos és megyei gyűjtemények létrejötte a XIX-XX. században. A múzeumi intézményrendszer átalakulása 1945 után. A muzeológia mint tudományág. A muzeológia szakterületei: természettudományi muzeológia (jeles hazai gyűjtemények); agrármuzeológia (gyűjtemények); iparművészeti, technikatörténeti, műszaki és közlekedéstörténeti, irodalom és színháztörténeti gyűjtemények.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Gulyás László Szabolcs