Főoldal > 2016/2017. tanév > Szakdolgozat

Tantárgy kódja

BIO2002

Tantárgy neve

Szakdolgozat

Tantárgy angol neve

Thesis II.

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

10

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI