Főoldal > 2016/2017. tanév > Középkori magyar történelem 1526-ig

Tantárgy kódja

TRB1020L

Tantárgy neve

Középkori magyar történelem 1526-ig

Tantárgy angol neve

History of Hungary to 1526

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Gulyás László Szabolcs