Főoldal > 2016/2017. tanév > Politikusi portrék 2. (XIX. század, K-Európa)

Tantárgy kódja

TRB2018L

Tantárgy neve

Politikusi portrék 2. (XIX. század, K-Európa)

Tantárgy angol neve

19th century politician portraits 2.

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Cél

Ismerjék meg alaposabban a XIX. századi egyetemes történelem főbb folyamatait, a kelet-európai régió fejlődésének mozzanatait, és a folyamatokban kiemelkedő szerepet játszott személyiségek életútját.

Tartalom

A kiemelkedő politikusok általános jellemvonásai. a pályafutások tipikus vonásai: taníttatás, eszmerendszer és értékrend. Uralkodók és államfők. Államférfiak és pártpolitikusok. Pályaképek elemzése: I. Sándor, I. Pál, I. Miklós, II. Sándor, Gorcsakov; Tadeusz Kosciuszko, Czartoryski, Lelewel, Dembowski, Jozef Bem, A. Mickiewicz; Alexandru Ion Cuza; Karadjordjevic-dinasztia; Mohamed Ali.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Zsoldos Ildikó