Főoldal > 2016/2017. tanév > Totalitárius rendszerek

Tantárgy kódja

TRB1018L

Tantárgy neve

Totalitárius rendszerek

Tantárgy angol neve

Totalitarian states

Kredit

1

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Cél

A tantárgy célja, hogy a XX. századi szélsőséges politikai mozgalmak kialakulásának körülményeit, hatalomra jutásuk és berendezkedésük körülményeit valamint következményeit alaposan megismerhessék a hallgatók. A totális állam és a totalitárius hatalomgyakorlás jellemzőiről rendszerezett tudást szerezzenek.

Tartalom

Eszmék, eszmerendszerek a XIX-XX. század fordulóján. A konzervativizmus, a liberalizmus főbb jellemzői a XX. század elején. A keresztényszociális gondolkodás kezdetei és társadalmi hatása. A szociáldemokrácia irányzatai. Az első világháború hatása a társadalmi gondolkodásra. A szélsőséges politikai irányzatok kialakulása. Szélsőbaloldali (bolsevik) hatalomátvétel Oroszországban. A totális berendezkedés kialakulása az intervenció és polgárháború alatt. A sztálini pártállami rendszer jellemzői. A szélsőjobboldali mozgalmak és pártok jellemzői. A fasizmus olaszországi változata. A nácizmus térhódítása és hatalomra kerülése Németországban. Szélsőjobboldali totalitárius rendszerek intézményesülése és működése.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Reszler Pál Gábor