Főoldal > 2016/2017. tanév > Abszolutizmusok

Tantárgy kódja

TRB1014L

Tantárgy neve

Abszolutizmusok

Tantárgy angol neve

Absolutism

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Cél

Ismerjék meg a hallgatók az abszolutista államforma kialakulásának okait, előfeltételeit, az egyes államok eltérő jellemzőit és szerepét.

Tartalom

Az államforma átalakulásának kora újkori előzményei. Az abszolutizmus általános jellemzői. A spanyol abszolutizmus kialakulása, jellege. Az angol abszolutizmus és társadalmi hátterének sajátosságai. A francia abszolutizmus kialakulása. A francia abszolutizmus fénykora XIV. Lajos uralkodása alatt. Kormányzati, vallás- és külpolitikája. Az abszolutizmus válságának kezdete és folyamata a XVIII. században. Közép- és Kelet-Európa abszolutizmusai. A Habsburg Birodalom hatalomirányítási módja. A felvilágosult abszolutizmus jellemzői, kialakulásának okai és körülményei. A felvilágosult abszolutizmus és Oroszország. Az ancien régime válsága Franciaországban, a francia forradalom pénzügyi, gazdasági és társadalmi-politikai okai, előzményei.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Aszalós Éva