Főoldal > 2016/2017. tanév > Az ókori Hellász története I.

Tantárgy kódja

TRB1033L

Tantárgy neve

Az ókori Hellász története I.

Tantárgy angol neve

History of Antique Greece I.

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Az ókori görög városállamok és kultúráinak alapvető megismerése (legalapvetőbb tények, helyszínek), továbbá az újabb kutatások következtében előkerült friss ismeretanyagok megismertetése.

Tartalom

A görög történelem korai szakasza. A krétai minoszi kultúra. A görög törzsek vándorlási hullámai. Az akháj terjeszkedés. A dórok. A kialakuló poliszállamok. A poliszok berendezkedései. A gyarmatosítás kezdetei. A termelési folyamatok változásai, a társadalmak rétegzettsége. A görög kultúra kialakulása, máig élő hatása. Athén és Spárta belső politikai, társadalmi viszonyai. A görög poliszok küzdelme a perzsákkal. Az athéni demokrácia fénykora. A poliszok vetélkedése, a poliszvilág válsága. Makedónia felemelkedése.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Óbis Hajnalka