Főoldal > 2016/2017. tanév > Az ókori Róma története 1.

Tantárgy kódja

TRB1011L

Tantárgy neve

Az ókori Róma története 1.

Tantárgy angol neve

History of Antique Roma

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

Az ókori Róma mint városállam, illetve a Római Birodalom alapvető megismerése a köztársaság időszakában (legalapvetőbb tények, helyszínek), továbbá az újabb kutatások következtében előkerült friss ismeretanyagok megismertetése.

Tartalom

Itália őstörténete. az etruszkok. A királyság kora. A kialakuló köztársaság hatalmi intézményrendszere, társadalmi tagolódása. Patríciusok és plebejusok küzdelmei. Itália meghódítása, terjeszkedés a Földközi-tenger térségében. a világbirodalommá válás gazdasági és társadalmi következményei. A római kultúra jellemzői. A késői köztársaság társadalmi-gazdasági változásai, a köztársasági intézményrendszer válsága. Reformkísérletek (Marius, Sulla, a Gracchusok, Caesar). A köztársaság bukása, a principátus kialakulása.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Óbis Hajnalka