Főoldal > 2016/2017. tanév > Politikusi portrék 1. (XIX. század, Ny-Európa)

Tantárgy kódja

TRB2017L

Tantárgy neve

Politikusi portrék 1. (XIX. század, Ny-Európa)

Tantárgy angol neve

19th century politician portraits 1.

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

4

Cél

Ismerjék meg alaposabban a hallgatók a XIX. századi egyetemes történelem főbb folyamatait, a nyugat-európai régió fejlődésének mozzanatait, és a folyamatokban kiemelkedő szerepet játszott személyiségek életútját.

Tartalom

A kiemelkedő politikusok általános jellemvonásai. a pályafutások tipikus vonásai: taníttatás, eszmerendszer és értékrend. Uralkodók és államfők. Államférfiak és pártpolitikusok. Pályaképek elemzése: William Pitt, Palmerston, Viktória királynő, Disraeli; Lajos Fülöp, III. Napóleon, Gambetta, Ferry, Grévy; I. Vilmos, Bismarck, II. Vilmos. Garibaldi, Cavour, I. Viktor Emanuel.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Zsoldos Ildikó