Főoldal > 2016/2017. tanév > Bevezetés a levéltári ismeretekbe

Tantárgy kódja

TRB1003L

Tantárgy neve

Bevezetés a levéltári ismeretekbe

Tantárgy angol neve

Introduction to Archival Material

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

Ismerjék meg a hallgatók a magyarországi levéltári szervezetet, az iratképző szervezetek és intézmények főbb jellemzőit, az irattárolás és kezelés alapvető szabályait.

Tartalom

A magyar államszervezet a középkorban és iratképző szervei, intézményei. Az iratképzés alakulása az abszolutizmus időszakában. A levéltárak létrejötte, a szervezet kiépülése Magyarországon a XVIII. századtól. A magánszféra irattermelése. A gazdasági szervezetek és irataik a dualizmus időszakában. A XX. század iratképzése. A tanácsrendszer közigazgatási gyakorlata, az iratok kezelése. A levéltár intézményei a rendszerváltás után.

Tantárgyfelelős intézet kódja

TFI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Fazekas Rózsa