Főoldal > 2016/2017. tanév > Informatika

Tantárgy kódja

TO1008

Tantárgy neve

Informatika

Tantárgy angol neve

Introduction to Information Technology

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

Információtechnológiai alapismeretek. Számítógépes aritmetika és logika. Személyi számítógépek. A PC-k összetevői, sajátosságai és felépítése. Programok. Operációs rendszerek. Alkalmazások. Vírusok. Számítógép hálózatok. Az internet működésének vizsgálata gyakorlati és elvi szempontok alapján. Szövegszerkesztési alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés alapjai, statisztikai programcsomagok

Cél angol

The students will understand and apply also in phisics the fundamental principles and concepts of computer science. They will evaluate and apply information technology, including new or unfamiliar technologies, analytically to solve problems. The students will be responsible, competent, confident and creative users of information and communication technology.

Tartalom

Megismerni a számítógépes alkalmazásokat, alapszinten felhasználni a tanulmányokban és a mindennapi életben. Olyan képességeket, készségeket fejleszteni, amelyek által a hallgató gyorsan tud információt keresni, ellenőrizni, feldolgozni, tárolni, továbbítani. A cél felhasználni szakmai fejlődése érdekében a számítógépet, az internetet, és saját eszközöket fejleszteni.

Tartalom angol

Use of technology purposefully to create, organise, store, manipulate and retrieve digital content. Hardware and software. Operation systems. Text processors, spreadsheets (formulas, statistics). Databases, Access. Presentations, PowerPoint, graphics. Networks, Internet, communications. Specific applications in physics.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

1. Kovács, Kovácsné, Ozsváth, GT. Nagy: Mit kell tudni a Pc-ről, ComputerBooks, Budapest, 2003. 2. Kovalcsikné Pintér Orsolya: Az Excel függvényei A-tól Z-ig, ComputerBooks, Budapest, 2000. 3. Bártfai Barnabás – Budavári Oszkár: Adatbázis-kezelés Informatikai füzetek 5., BBS Info Kft., Budapest, 2004. 4. Bártfai Barnabás – Szűcs Sándor: Prezentáció és grafika Informatikai füzetek 7., BBS Info Kft., Budapest, 2004. 5. Dr. Iszáj Frerenc – Kató Gábor – Dr. Nagy Mihály: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2004.

Irodalom angol

1. Peter Norton: Microsoft Windows 2000 Professional I-II. Kiskapu Kft. 2004. 2. http://listpdf.com/fr/free-ecdl-test-papers-pdf.html

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Ionescu Klára