Főoldal > 2016/2017. tanév > Környezettani alapismeretek

Tantárgy kódja

TO1011

Tantárgy neve

Környezettani alapismeretek

Tantárgy angol neve

Introduction to Environmental Science

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A környezettudomány főbb területeinek bemutatása, ismereti és szemléleti alapozás a későbbi tantárgyakhoz. Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezet-átalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak ismertetése.

Cél angol

To give basic knowledge about Environmental Science for other lectures coming in future semesters. To show the interaction between human and nature and the impact of human activity on the environment. 

Tartalom

Élő és élettelen környezeti tényezők. A környezet a környezetvédelem; a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. Globális környezeti rendszerek állapota, védelme. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd. A megváltozott környezeti feltételek hatása a bioszférára. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet, gazdaság és társadalom összefüggései. Fenntartható fejlődés.

Tartalom angol

Origin of cosmic environment. Definition of environment, environmental protection, environmental science and ecology. Interaction between society and environment and idea of sustainable development.

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

Kiss F., Vallner Judit (2000): Környezettudományi alapismeretek, a „Természettudományi Alapismeretek” c. tankönyvben (szerk.: Iszáj Ferenc), Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 403-480. o. ISBN 963 9130818 Kiss Ferenc, Lakatos Gyula, Rakonczai János, Majer József (2011): Környezettani alapismeretek,. (http://www.tankonyvtar.hu, http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8)

Irodalom angol

Kiss F., Vallner Judit (2000): Környezettudományi alapismeretek, a „Természettudományi Alapismeretek” c. tankönyvben (szerk.: Iszáj Ferenc), Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 403-480. o. ISBN 963 9130818 Kiss Ferenc, Lakatos Gyula, Rakonczai János, Majer József (2011): Környezettani alapismeretek,. (http://www.tankonyvtar.hu, http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8)

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kiss Ferenc

Ekvivalencia

AIB1004