Főoldal > 2016/2017. tanév > Környezetvédelem

Tantárgy kódja

BIO1027

Tantárgy neve

Környezetvédelem

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

BIO1011

Ajánlott félév

8

Cél

A tantárgy célja olyan elméleti ismeretek közvetítése, amelyek révén a tanárjelölt képes a környezet állapotának megőrzésével, védelmével kapcsolatos ismeretek átadására és a környezetbarát szemléletmód, környezettudatos magatartás kialakítására. Ismereteivel képes a környezet szépsége, védelme, fenntarthatósága és a benne élők vitalitása közti összefüggések értelmezésére, a fenntarthatóságot segítő életvitel, az anyag- és energiatakarékos szemlélet, életmód megismertetésére.

Cél angol

The goal of environmental studies is to train students to become proficient in the natural and physical sciences, as well as to be aware of social and cultural influences upon environmental problems facing society today.

Tartalom

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: A környezet fogalma, rendszer és környezet kapcsolata, biológiai értelmezése sejt, egyed szinten. A víz biológiai szerepe. A vízszennyezés fogalma, vízszennyező anyagok származása, csoportosítása. Szennyvíztisztítás, szennyvíziszap-kezelés, komposztálás. A toxicitás, toxikológiai tesztek. A levegőszennyezés, a szennyeződés forrásai, a mesterséges eredetű szennyeződések. A leggyakoribb szennyező anyagok és jellemzőik. A levegőszennyezés hatásai a növény és állatvilágra, a művi környezetre. A talaj jellemzői, védelme. Talaj degradáció, rekultiváció. A talaj termőképessége és a környezetszennyezés kapcsolata. Bioremediáció. A zaj és rezgés elleni védelem. A zaj és rezgés fogalma, hatása az emberi szervezetre. A sugárzások biológiai hatása, védekezési lehetőségek a sugárterhelés ellen. Hő szennyezés. A hulladék fogalma, jellemzői, csoportosítása. A hulladékok környezeti hatásai. A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének csökkentési lehetőségei. A környezetvédelem jogi szabályozása. A környezeti állapot és az ember testi-lelki egészsége közötti összefüggés. Invazív és allergén növények.

Tartalom angol

Role of environment. The water pollution, classification of water pollutants. Wastewater treatment , sludge treatment, composting. The biological role of water. The toxicity toxicology tests. Air pollution. The most common pollutants and their characteristics. The effects of air pollution on the flora, fauna and artificial environment. Soil degradation, land reclultivation. Soil fertility and pollution. Bioremediation. The effect of noise and vibration on the human body. The biological effects of radiation.Thermal pollution. Characteristics and classification of the waste . The environmental impacts of waste. The prevention of waste. Regulation of environmental protection. The relationship between environmental conditions and human physical and mental health. Invasive plants and allergens.

Számonkérés

Írásbeli és szóbeli vizsga

Számonkérés angol

Written and oral examination

Irodalom

Erlichné Bogdán K., Hadházy T., Hargitainé Tóth Á., Kiss F., Nyilas K., Simkovics A, Vallner J. (szerk.) Iszáj F . (2000) Természettudományi Alapismeretek c. tankönyv „Környezettudományi alapismeretek c. fejezete. p. 403-480. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN: 963 9130818 Kerényi A. (2003) Környezettan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, ISBN: 9639358908 Simon L. (szerk.) (2008) Talajvédelem (különszám). Talajtani Vándorgyűlés. "Talaj-víz-környezet". p. 1-662. Nyíregyháza: Talajvédelmi Alapítvány, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN:978-963-9909-03-8

Irodalom angol

Erlichné Bogdán K., Hadházy T., Hargitainé Tóth Á., Kiss F., Nyilas K., Simkovics A, Vallner J. (szerk.) Iszáj F . (2000) Természettudományi Alapismeretek c. tankönyv „Környezettudományi alapismeretek c. fejezete. p. 403-480. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN: 963 9130818 Kerényi A. (2003) Környezettan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, ISBN: 9639358908 Simon L. (szerk.) (2008) Talajvédelem (különszám). Talajtani Vándorgyűlés. "Talaj-víz-környezet". p. 1-662. Nyíregyháza: Talajvédelmi Alapítvány, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN:978-963-9909-03-8

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dobróné dr. Tóth Márta