Főoldal > 2016/2017. tanév > Állatanatómia

Tantárgy kódja

BIO1001

Tantárgy neve

Állatanatómia

Tantárgy angol neve

Zoological Anatomy

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az anatómia alapjaival, és képesek legyenek az evolúció különböző szintjén lévő állatok testfelépítésének összehasonlító elemzésére. További cél a struktúra és a funkció egységének megláttatása, és ezáltal az állatélettani tanulmányok anatómiai megalapozása.

Cél angol

The main goal of this course is to get acquainted with the anatomical structure (morphology, histology and organology) of the different animal taxa. By the successful fulfilment of the course, the students will be able to compare different type species of animal taxa on the basis of anatomical features. 

Tartalom

Az anatómia tárgya, története. Anatómiai nevezéktan, alapfogalmak. Promorfológia: az állati test szerveződése, szimmetriaviszonyai. A fejlődésbiológia alapjai. A megtermékenyítés. A gasztruláció mechanizmusai és szabályozása. Az embrió szerkezete a csíralemezek kialakulása után. Az állati szövetek csoportosítása és jellemzése. A kültakaró. A váz- és izomrendszer. Az emésztőrendszer. Az anyagszállítás, a testfolyadékok, a keringési rendszer. A légzés. A kiválasztás. A szaporodás és a szaporítószervek. Ivaros és ivartalan szaporítási módok összehasonlítása. A hormonális és az idegrendszer. A diffúz-, dúc- és a csőidegrendszer jellemzői és evolúciós áttekintése. Az érzékszervek. Az evolúció különböző szintjein lévő állatok anatómiai jellemzői. Az állati szervezet felépítése a felsorolt csoportokba tartozó fajok példáin keresztül: csalánozók, férgek, puhatestűek, rovarok, halak, kétéltűek, madarak és emlősök. Az emberi szervezet szervei, a szervek szöveti felépítése és a szervrendszerek. A vizsgára bocsátás feltétele az Állatanatómia gyakorlat kurzus sikeres teljesítése.

Tartalom angol

Object and history of anatomy. Fundamental conceptions and nomenclature of the anatomy. Promorphology, symmetry types in the animal world. Fundamentals of developmental biology. The conception. The structure of embryo and the development of ectoderm, endoderm and mesoderm. The integumentum. Muscular and skeletal systems. The open and closed circulatory systems as well as blood. The digestion systems. The respiratory systems. Excretory organs in the animals. Types of reproduction in animals and human reproduction. Comparing of asexual and sexual reproduction. Overview of reproduction organs. Neural Control: Nervous System. Invertebrate nervous systems, the vertebrate brain, the human central nervous system, spinal cord, brain. Anatomical features of animals at different evolutional levels (Porifera, Cnidaria, Helminthes, Annelida, Mollusca, Actinopterygii, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia). Tissues, organs and organ systems of humans.

Számonkérés

Szóbeli vizsga a félév végén.

Számonkérés angol

Oral examination at the end of the semester.

Irodalom

G. dr. Szabó Terézia: Állatszervezettan: Általános szövettan CD és html formában. 1. Hollósi G.(1980, 1987, 1995): Funkcionális Állatanatómia I-III. Kézirat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. G. dr. Szabó Terézia: Állatszervezettan: Általános szövettan CD és html formában. Kardong, K.V. (2008): Vertebrates. Comparative Anatomy, Function, Evolution. 5th Edition, McGraw-Hill, Boston. ISBN: 978-0073040585. Kiss O. (1998): Állatszervezettan I-III. Liceum Kiadó, Eger. Donáth Tibor (2008): Anatómia - Élettan; Medicina Kiadó, ISBN: 9789632261324 Tortora G J., Derrickson B. H. (2011): Principles of Anatomy and Physiology; 13th Edition;

Irodalom angol

G. dr. Szabó Terézia: Állatszervezettan: Általános szövettan CD és html formában. 1. Hollósi G.(1980, 1987, 1995): Funkcionális Állatanatómia I-III. Kézirat, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. G. dr. Szabó Terézia: Állatszervezettan: Általános szövettan CD és html formában. Kardong, K.V. (2008): Vertebrates. Comparative Anatomy, Function, Evolution. 5th Edition, McGraw-Hill, Boston. ISBN: 978-0073040585. Kiss O. (1998): Állatszervezettan I-III. Liceum Kiadó, Eger. Donáth Tibor (2008): Anatómia - Élettan; Medicina Kiadó, ISBN: 9789632261324 Tortora G J., Derrickson B. H. (2011): Principles of Anatomy and Physiology; 13th Edition;

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. János István