Főoldal > 2016/2017. tanév > Állatélettan

Tantárgy kódja

BIO1022

Tantárgy neve

Állatélettan

Tantárgy angol neve

Comparative Animal Physiology I.

Kredit

4

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

BIO1001, BIO1002

Ajánlott félév

8

Cél

A tantárgy célja, hogy az állatok anatómia struktúráira építve a főbb életjelenségeket, életfolyamatokat megismertesse a hallgatókkal. A tantárgy oktatása során sor kerül az egészséges életmód tényezőinek kifejtésére (táplálkozás, szaporodás, mozgás).

Cél angol

The course would like to give a comprehensive picture about the functions of basic life phenomena and its molecular background and mechanisms in the animals and humans. Practical part of this course gives an insight into the function of the organ systems by laboratory experiments. 

Tartalom

Az élettan története. Az élettan fizikai és kémiai alapjai. A jelátviteli mechanizmusok általános tulajdonságai. A sejtek közötti kommunikációt biztosító molekuláris jelek és továbbítóik csoportosítása. A homeosztázis. Vízterek, membránpotenciál. Akciós potenciál. Az izomműködés élettana. A kardiovaszkuláris rendszer, a légzőrendszer és a kiválasztórendszer működése. Emésztőrendszer, anyag- és energiaforgalom. Neuro-endokrin szabályozás. Biolumineszcencia. A szaporodás és az egyedfejlődés élettana. Az érző és mozgató működések. Idegrendszeri integráció: drive, motiváció, biológiai ritmusok, alvás. Magasabbrendű idegrendszeri folyamatok. Pszichofiziológia alapjai. Az immunrendszer funkcionális morfológiája, az immunválaszban részt vevő sejtek és molekulák. Természetes immunitás, az adaptív immunválasz és az immuntolerancia. A daganatos és autoimmun betegségek, a túlérzékenységi reakciók kialakulásának immunológiai háttere. A gyakorlaton feldolgozandó ismeretek: A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlat sikeres teljesítése. A testfolyadékok élettana: hemolimfa és vérvizsgálatok. A kardiovaszkuláris rendszer működésének vizsgálata: in situ és izolált szívvizsgálatok. Gerinctelen és gerinces állatok keringési rendszerének vizsgálata. Vérnyomás mérése vértelen és véres úton. Az életfolyamatokat kísérő elektromos változások, kimutatása, (pl. EKG, EEG). Gerinctelen és gerinces állatok légzési folyamatainak vizsgálata. A táplálkozás és az emésztés élettani folyamatainak vizsgálata állatkísérletekkel. Különböző testnedvek emésztésben betöltött szerepének vizsgálata (enzimvizsgálatok). Az állatok és az ember kiválasztószervei működésének vizsgálata. A vizelet fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata. A neuro-endokrin működés vizsgálata. A mozgás és a perifériás idegrendszer vizsgálata. Érzékelésélettani vizsgálatok. A központi idegrendszer élettana. A biológiai szabályozás lényege, mechanizmusai (pulzusszám, vérnyomás, testhőmérséklet és vércukorszint szabályozottsága).

Tartalom angol

Theoretical part: The history of physiology. The physical and chemical basis of physiology. The general features of signal transduction mechanisms. Types of communications among cells. Homeostasis. Body water, membrane potential. Action potential. Physiology of muscular contraction. The functions of cardiovascular-, respiratory-, nephridial system. Digestion system, material and energy flow. Bioluminescence. The physiology of reproduction and ontogenesis. Neuro-endocrine regulation. Sensory and motoric functions of the nervous system. Integration in the nervous system: drive, motivation, biological rhythms, sleeping. Fundamentals of psychophysiology.  The functional morphology of immune system, cells and molecules in the immune system. Innate and adaptive immune system, immune tolerance. Autoimmune diseases and cancer. Immunological background of the hypersensitive reactions. Practical part The physiology of body water and blood. Experiments with hemolymph and blood. Test of functions of cardiovascular system: in situ and isolated heart experiments. Examination of circulatory system of invertebrate and vertebrate animals. Measuring blood pressure. Indication of electric changes in the life processes (EKG, EEG). Examination of respiratory processes in vertebrate and invertebrate animals. Analysis of nutrition and digestion by using enzymes. Secretory organs in the animals and humans. Analysis of the physic-chemical parameters of urine. The neuro-endocrine functions in the body. Examination of motion as well as central and peripheral nervous system.

Számonkérés

Szóbeli vizsga a félév végén. A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlat sikeres teljesítése.

Számonkérés angol

Oral examination at the end of the semester. Practice term grade should necessarily be accomplished to the final examination. 

Irodalom

Ádám Gy., Fehér O. (1991) Élettan biológusoknak I-II. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, ISBN: 963-18-4306-8. Fehér O. (szerk.) (1999) Összehasonlító élettani gyakorlatok és bemutatások. Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: 9631903184. Fonyó A. (2011) Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Budapest, ISBN: 9789632263441 Kay, I. (1998) Introduction to animal physiology. BIOS Scientific publishers ltd. Oxford, ISBN: 1 85 996 046 4. Randall, D., Burggren, W. and French, K. (2001) Animal physiology: Mechanisms and adaptations. W.H. Freeman and Company, 5th edition, ISBN: 978-0716738633.

Irodalom angol

Ádám Gy., Fehér O. (1991) Élettan biológusoknak I-II. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, ISBN: 963-18-4306-8. Fehér O. (szerk.) (1999) Összehasonlító élettani gyakorlatok és bemutatások. Tankönyvkiadó, Budapest, ISBN: 9631903184. Fonyó A. (2011) Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Budapest, ISBN: 9789632263441 Kay, I. (1998) Introduction to animal physiology. BIOS Scientific publishers ltd. Oxford, ISBN: 1 85 996 046 4. Randall, D., Burggren, W. and French, K. (2001) Animal physiology: Mechanisms and adaptations. W.H. Freeman and Company, 5th edition, ISBN: 978-0716738633.

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. János István