Főoldal > 2016/2017. tanév > Terepgyakorlat I.

Tantárgy kódja

BIO1019

Tantárgy neve

Terepgyakorlat I.

Tantárgy angol neve

Field Pratice (Botany)

Kredit

1

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

BIO1008

Ajánlott félév

3

Cél

A terepgyakorlat a növényrendszertan gyakorlatokhoz kapcsolódó terepi munkára ad lehetőséget. Célja, hogy a hallgató elmélyítse a növényrendszertan gyakorlatok alatt megalapozott fajismeretét, képes legyen a leggyakoribb hazai növényfajokat felismerni, képes legyen növényhatározóval ismeretlen fajokat identifikálni. A tantárgy betekintést nyújt a Zemplén és a Bükk hegység, továbbá Nyíregyháza környékének vegetációjába, mindemellett lehetőséget biztosít számos kora tavaszi és nyári növényfaj megismeréséhez.

Cél angol

The aim of the field work is to identify the plant species in the field those had been reviewed during previous courses of Plant Taxonomy. Further aim of the course is to show and compare the characteristics of the most relevant plant families.

Tartalom angol

The course gives inspection to the vegetation of Bükk and of Zemplén mountains and also vegetation around Nyíregyháza. The course gives a great opportunity to show hundreds of plant taxons blooming during early spring and summer. 

Számonkérés

A kurzuson kapott érdemjegyek átlaga.

Számonkérés angol

Term grade In field trip students solve problems related to plant taxonomy three times a day in a collective way that are evaluated.

Irodalom

Simon T. (2000). A Magyarországi edényes flóra határozója. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Irodalom angol

Simon T. (2000). A Magyarországi edényes flóra határozója. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Hörcsik Tibor Zsolt