Főoldal > 2016/2017. tanév > Molekuláris sejtbiológia

Tantárgy kódja

BIO1030

Tantárgy neve

Molekuláris sejtbiológia

Tantárgy angol neve

Molecular Cell Biology

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

BIO1021

Ajánlott félév

4

Cél angol

To teach the students the molecular aspects of cell biology

Tartalom angol

Storage and expression of the genetic information. Biological membranes: structure and function. Intracellular compartments. Membrane transport. The structure of the cytoskeleton, its elements and the regulation of its functions. Motor proteins, cellular motility. General principles of signal transduction, signal transduction pathways. Cellular interactions and the extracellular matrix. Cell death. The cell cycle and its regulation. Cell and tissue cultures.

Számonkérés

Írásbeli és szóbeli vizsga

Számonkérés angol

Written and oral examination

Irodalom

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2007). Molecular Biology of the cell. 5 edition. Garland Science, Taylor and Francis Group, New York, USA. Fésüs, L. (2002). Biokémia és molekuláris biológia. III. Sejt- és szerv-biokémia. 3-ik kiadás. Debreceni Egyetem. Fésüs, L. (2004). Biokémia és molekuláris biológia. I. Molekuláris biológia. 4-ik kiadás. Debreceni Egyetem. Pollard, T.D., Earnshow, W.C. (2002). Cell Biology. 1st edition. Saunders, Elsevier Science, USA Szabó, G. (2009). Sejtbiológia. Medicina Könyvkiadó RT. Budapest

Irodalom angol

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2007). Molecular Biology of the cell. 5 edition. Garland Science, Taylor and Francis Group, New York, USA. Fésüs, L. (2002). Biokémia és molekuláris biológia. III. Sejt- és szerv-biokémia. 3-ik kiadás. Debreceni Egyetem. Fésüs, L. (2004). Biokémia és molekuláris biológia. I. Molekuláris biológia. 4-ik kiadás. Debreceni Egyetem. Pollard, T.D., Earnshow, W.C. (2002). Cell Biology. 1st edition. Saunders, Elsevier Science, USA Szabó, G. (2009). Sejtbiológia. Medicina Könyvkiadó RT. Budapest

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Bodó Enikő