Főoldal > 2016/2017. tanév > Molekuláris biológia alapjai

Tantárgy kódja

BIO1021

Tantárgy neve

Molekuláris biológia alapjai

Tantárgy angol neve

Molecular Biology

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

BIO1005

Ajánlott félév

7

Cél

A tárgy célja, hogy a sejtbiológiai és biokémiai tanulmányokra alapozva kibővítse a hallgatók ismereteit, s így molekuláris biológiai ismeretekkel és szemléletmóddal felvértezve képessé tegye őket a modern biológia sokszor széles társadalmi érdeklődésre is számot tartó problémáinak tudományos értelmezésére és magyarázatára

Cél angol

The aim of the course is to extend the students’ knowledge acquired in Cell biology and Biochemistry, to familiarize them with the specialized knowledge and viewpoint of molecular biology, and thus enable them to interpret and explain scientific problems

Tartalom

Az előadások a következő témaköröket tárgyalják: A molekuláris éra a biológiában, a legjelentősebb felfedezések. A sejtciklus szabályozása, az osztódást serkentő és gátló szignálok. A sejthalál formái: a nekrózis és az apoptózis morfológiai jellemzői. Az apoptózis molekuláris mechanizmusa. A DNS károsodása. A sejtciklus szabályozásának felborulása, a rákos elváltozás kialakulása. A klónozás fogalma. A gének izolálásának és manipulálásának alapvető eszközei és eljárásai: vektorok típusai. PCR, szekvenálás, génkönyvtárak. Heterológ protein expresszió. A genom programok jelentősége. Adatbázisok felhasználása, rendszer- és szintetikus biológia. DNS diagnosztika, igazságügyi alkalmazások.

Tartalom angol

Molecular era in biology: the most significant discoveries. Regulation of the cell cycle, stimulation and inhibition of cell division. Ways of cell death; morphological features of necrosis and apoptosis. The molecular mechanism of apoptosis. DNA damages. Breakdown of the cell cycle’s regulation, development of cancerous transformation. The concept of cloning. Basic tools and ways for the isolation and manipulation of genes; vectors. PCR, sequencing, gene libraries. Heterologous protein expression. The importance of genome programs. Usage of data bases, systems’ and synthetic biology. DNA diagnostics, forensic medicine

Számonkérés

Írásbeli és szóbeli vizsga

Számonkérés angol

Written and oral examination

Irodalom

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2002) Molecular Biology of the Cell. Garland Science, New York, ISBN-10: 0-8153-4072-9 Lodish, H., Berk, A., Zipursky, S.L., Matsudaira, P., Baltimore, D., Darnell, J. (2000) Molecular Cell Biology. W. H. Freeman, New York, ISBN-10: 0-7167-3136-3 Dombrádi V. (szerk.) (2004) Molekuláris biológiai módszerek. Egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Fésüs L. (szerk.) (2004) Biokémia és molekuláris biológia I.: Molekuláris biológia. 4-ik kiadás, Egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem, Debrecen

Irodalom angol

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. (2002) Molecular Biology of the Cell. Garland Science, New York, ISBN-10: 0-8153-4072-9 Lodish, H., Berk, A., Zipursky, S.L., Matsudaira, P., Baltimore, D., Darnell, J. (2000) Molecular Cell Biology. W. H. Freeman, New York, ISBN-10: 0-7167-3136-3 Dombrádi V. (szerk.) (2004) Molekuláris biológiai módszerek. Egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen Fésüs L. (szerk.) (2004) Biokémia és molekuláris biológia I.: Molekuláris biológia. 4-ik kiadás, Egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem, Debrecen

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Molnár Mónika