Főoldal > 2016/2017. tanév > Állatanatómia

Tantárgy kódja

BIO1002

Tantárgy neve

Állatanatómia

Tantárgy angol neve

Zoological Anatomy I. (Pracitical demonstration)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a legfontosabb szövettani és bonctani technikákat laboratóriumi körülmények között, mely alkalmassá teszi őket a különböző állati szervezetek összehasonlító anatómiai vizsgálatára.

Cél angol

"In the frame of this course, the students will know the types of body tissues and macro-anatomy of animals by using microscopic and dissection methods. "

Tartalom

A gyakorlat anyaga: Bevezetés az állatanatómiai gyakorlatokba: a mikroszkóp használata, boncolási alapismeretek, hisztotechnikai ismeretek. Alapszövetek jellemzői (hámszövetek, kötő- és támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet). A szövetek sajátosságai különböző szervekben és szervezetekben. Az egysejtűek és a gerinctelen állatok főbb típusállatainak makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata élő egyedeken és szerves preparátumokon: egysejtűek, szivacsok csalánozók megfigyelése. Lapos-, hengeres- és gyűrűsférgek boncolása és szerveik mikroszkópos vizsgálata. Puhatestűek, ízeltlábúak osztályai főbb típusállatainak vizsgálata. A gerinces állatok főbb típusállatainak vizsgálata: csontos halak, kétéltűek szervezetének részletes anatómiája. Hüllők testfelépítése. Madarak és emlősök bonctana és szövettana.

Tartalom angol

Folyik az adatok lekérése. Néhány másodperc múlva próbálkozzon újra a kivágással vagy a másolással.

Számonkérés

Öt félévközi Zh-val lehet megszerezni a gyakorlati jegyet.

Számonkérés angol

 Five mid-term test is needed to term grade.

Irodalom

"G. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok I.Szövettan. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza G. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok II. Boncolási gyakorlatok. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza G. Szabó Terézia. Állatszervezettan: Általános szövettan. CD és html formában Vígh H.B. és Kondics L. (1997): Összehasonlító szövettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631882675. Zboray G. (szerk.) (2010, 2012): Összehasonlító anatómiai praktikum I-II. Nemzeti "

Irodalom angol

G. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok I.Szövettan. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza G. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok II. Boncolási gyakorlatok. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza G. Szabó Terézia. Állatszervezettan: Általános szövettan. CD és html formában Vígh H.B. és Kondics L. (1997): Összehasonlító szövettan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631882675. Zboray G. (szerk.) (2010, 2012): Összehasonlító anatómiai praktikum I-II. Nemzeti "

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. János István